ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Results of ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle for myofascial pain [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(3): 187-192 | DOI: 10.14744/agri.2021.98048  

Results of ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle for myofascial pain

Tülin Arıcı1, İdris Şevki Köken2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Pain Clinic, University of Health Sciences Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye
2Department of Neurology, Pain Clinic, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Türkiye

Objectives: Myofascial pain syndrome (MPS) is a regional pain syndrome that causes pain due to hyperirritable trigger points in the musculoskeletal system. Trapezius is one of the most commonly affected muscles in MPS. We aimed to evaluate the efficacy of an ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle in patients with MPS.
Methods: The records of patients who underwent an ultrasound-guided interfascial block of the trapezius between November 2019 and October 2020 were retrospectively examined. The pain levels of the patients were evaluated with the numeric rating scale (NRS). Patients with a reduction in pain ≥50% after the procedure were considered to have benefited from the procedure.
Results: A total of 54 patients (41 women and 13 men) were evaluated. The mean NRS values of the patients were 7.16 (5–9) before the procedure, 3.31 (0–8) 10 min after the procedure, and 3.37 (0–8) 1 week after the procedure. The number of patients who benefited from the procedure was 40 (74.07%) 10 min after the procedure. The number of patients who benefited from the procedure for up to 1 week, 1–2 weeks, 2 weeks–1 month, 1–3 months, and more than 3 months after the procedure was 38 (70.37%), 36 (66.66%), 31 (57.40%), 26 (48.14%), and 17 (31.48%), respectively.
Conclusion: Pain relief lasting for months was achieved in most of the patients. We believe that ultrasound-guided interfascial block of the trapezius is effective for the treatment of MPS.

Keywords: Interfascial block, myofascial pain, trapezius muscle.


Miyofasiyal ağrıda ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloku sonuçlarımız

Tülin Arıcı1, İdris Şevki Köken2
1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ağrı Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye
2Nöroloji Anabilim Dalı, Ağrı Kliniği, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromu, kas iskelet sisteminde hiperirritabıl noktalardan kaynaklanan ağrıya neden olan bölgesel bir ağrı sendromudur. Miyofasiyal ağrı sendromu kronik ağrının en sık sebebidir ve trapezius kası en sık etkilenen kaslardan biridir. Bu çalışmada, trapezius kasındaki tetik noktaya bağlı miyofasiyal ağrı sendromu olan hastalara uyguladığımız ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal blokunun etkinliğinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, retrospektif olarak algoloji polikliniğinde Kasım 2019-Ekim 2020 tarihleri arasında miyofasiyal ağrı nedeniyle ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloku uygulanan hastaların dosyaları incelendi. Hastaların işlem öncesi ve işlem sonrası ağrı düzeyleri Numerik Rating Skala ile değerlendirildi. İşlemden sonra ağrıda %50 ve daha fazla oranda azalma olan hastaların işlemden faydalandığı kabul edildi.
Bulgular: Çalışmada, miyofasiyal ağrı nedeniyle ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloku uygulanan 41’i kadın, 13’ü erkek toplam 54 hasta değerlendirildi. Hastaların işlem öncesi ortalama Numerik Rating Skala değerleri 7,16 (5–9) iken, işlemden 10 dakika sonra 3,31 (0–8) ve işlemden bir hafta sonra 3,37 (0–8) idi. İşlemden faydalanan hasta sayısı işlemden 10 dakika sonra 40 (%74,07) idi. İşlem sonrası bir haftaya kadar faydalanan hasta sayısı 38 (%70,37), 1–2 hafta arasında faydalanan hasta sayısı 36 (%66,66), 2 hafta-1 ay arasında faydalanan hasta sayısı 31 (%57,40), 1–3 ay arasında faydalanan hasta sayısı 26 (%48,14) ve 3 aydan daha uzun süre faydalanan hasta sayısı ise 17 (%31,48) olarak bulundu.
Sonuç: Çalışmamızda hastaların çoğunda aylar süren bir ağrı rahatlaması elde ettik. Ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal blokunun miyofasiyal ağrı sendromu tedavisinde etkili olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: İnterfasiyal blok, miyofasiyal ağrı, trapezius kası.


Tülin Arıcı, İdris Şevki Köken. Results of ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle for myofascial pain. Ağrı. 2022; 34(3): 187-192

Corresponding Author: Tülin Arıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.