ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The Lifetime and Point Prevalences of Neck, Upper Back and Low Back Pain of the People Living in the Central Malatya with the Influencing Factors. [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(1): 27-35 | DOI: 10.5505/agri.2013.96977  

The Lifetime and Point Prevalences of Neck, Upper Back and Low Back Pain of the People Living in the Central Malatya with the Influencing Factors.

Filiz Özdemir1, Leyla Karaoğlu2, Özlem Özfırat3
1İnönü University, Faculty Of Medicine, Physical Therapy And Rehabilitation Department, Malatya
2Rize University, Faculty Of Medicine, Physical Therapy And Rehabilitation Department, Rize
3İnönü University, Vocational School Of Health Service, Malatya

Objectives: To determine the lifetime and point prevalences of neck, upper back and low back pain of the people living in the central Malatya with the influencing factors.
Methods: This research is a cross-sectional interview survey. Thirty health house spots tied to the health clinics in the city center were chosen as thirty sets with the method of sampling and 600 people by taking 20 people from each set were included in the research. The data were collected between the 1st of June and the 1 st of September. Association between pain prevalences and socio-demographic, health and behavior related characteristics were evaluated. Chi-square and backward stepwise logistic regression tests were used in the analyses.
Results: Of the participants, 56.2% were women, 46.8% were men, and the mean age was 38.5±0.5 years. The lifetime neck, upper back and low back prevalences were 79.3%, 59.5% and 86.3%, respectively. The point prevalences of neck, upper back and low back were, 12.0%, 3.0% and 18.3%, in order. Gender, age, and psychological problems were determined to be the main predictors of life time pain prevalences. For point pain prevalences, the main predictors were gender, psychological problems and body mass index.
Conclusion: Both lifetime and point pain prevalences showed that musculoskeletal disorders symptoms were common in the central Malatya. In-service training of health personnel on the subject, and assessment, notification and prevention methods should be developed.

Keywords: prevalence, neck pain, upper back pain and low back pain, risk factors


Malatya İl Merkezinde Yaşayan Bireylerde Boyun, Sırt ve Bel Ağrısı Prevalansları ve Etkileyen Faktörler

Filiz Özdemir1, Leyla Karaoğlu2, Özlem Özfırat3
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya
2Rize Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize
3İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Malatya

Amaç: Malatya il merkezinde yaşayan 18-69 yaş arası bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalanslarını ve ilişkili faktörleri saptamaktır.
Materyal ve Metod: Bu araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Otuz küme örnekleme yöntemi ile Malatya il merkezindeki sağlık ocaklarına bağlı otuz sağlık evi bölgesi sistematik örnekleme ile seçilmiş ve her bir kümeden 20 birey alınarak araştırmaya 600 birey dahil edilmiştir. Veriler 1 Haziran-1 Eylül 2006 tarihleri arasında toplanmıştır. Analizlerde ki-kare, ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına girenlerin %56.2’si kadın, %43.8’i ise erkektir, yaş ortalaması 38.5±0.5 yıldır. Araştırma kapsamına giren kadınların %13.6’sı, erkeklerin ise %2.3’ü ilkokul bitirmemişlerdir. Araştırma kapsamına girenlerde hayat boyu bel, boyun ve sırt ağrısı prevalansları sırasıyla %86.3, %79.3, %59.5’dir. Bel, boyun ve sırt ağrısı nokta prevalansları sırasıyla %18.3, %12.0, %3.0 saptanmıştır. Cinsiyet, yaş ve psikolojik sorunların hayat boyu ağrı prevalansları ile primer ilişkili faktörler olduğu; cinsiyet, psikolojik sorunlar ve beden kitle indeksinin nokta ağrı prevalansları ile primer ilişkili faktörler olduğu görülmüştür.
Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre kas-iskelet sistemi hastalıklarının göstergesi olan boyun, sırt ve bel ağrıları Malatya il merkezinde yaygındır. Konu ile ilgili olarak sağlık personeline hizmet içi eğitim verilmelidir. Ağrıların tanınması, önlenmesi ve bildirimi ile ilgili yöntemler geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, prevelans, risk faktörleri


Filiz Özdemir, Leyla Karaoğlu, Özlem Özfırat. The Lifetime and Point Prevalences of Neck, Upper Back and Low Back Pain of the People Living in the Central Malatya with the Influencing Factors.. Ağrı. 2013; 25(1): 27-35

Corresponding Author: Filiz Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.