ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Methemoglobinemia incidence after the application of lidocaine for small surgical procedures [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(4): 173-176 | DOI: 10.5505/agri.2017.91328  

Methemoglobinemia incidence after the application of lidocaine for small surgical procedures

Elnare Günal1, Yeliz Akkuş2, Gülşen Çığşar1, Handan Çiftçi1, Şahin Kahramanca3, Murat Özdemir1
1Department of Emergency Medicine, Kafkas University, Faculty of Medicine, Kars, Turkey
2Department of Nursing, Kafkas University Health Science Faculty, Kars, Turkey
3Department of Surgery, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey

Amaç: Methemoglobulinemi nadir görülen ancak ölümcül sonuçları olan acil bir durumdur. Literatürde lokal anestezikler ve bunlar içinde yer alan lidokaine bağlı methemoglobinemi oluşumuna ilişkin vakaların olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle çalışmamız lidokain kullanılan hastalarda methemoglobulinemi insidansını belirlemek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bir üniversite hastanesinin acil servisine Mayıs 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında başvuran küçük cerrahi işlem nedeniyle lidokain uygulanması gereken 88 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. İşlem öncesi ve sonrası methemoglobulin değerleri ölçülmüştür.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 33.85 (±17.58) olup hastaların %83’ü erkekti. İşlem öncesi ve işlem sonrası karşılaştırıldığında lidokainin 2 mg/kg kullanımına göre methemoglobin, hemoglobin ve hemotokrit değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunamadı (p=0.604, p=0.502 and p=0.367).

Keywords: Local lidocaine application, methemoglobinemia; small surgical procedures.


Küçük cerrahi işlemlerde lidokain uygulaması sonrası methemoglobinemi insidansı

Elnare Günal1, Yeliz Akkuş2, Gülşen Çığşar1, Handan Çiftçi1, Şahin Kahramanca3, Murat Özdemir1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bölümü, Kars
2Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kars
3Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kars

Objectives: Methemoglobinemia (MetHb) is a rare condition that may have mortal consequences. Literature shows cases of methemoglobinemia due to the use of lidocaine and other local anesthetics. This is a cross-sectional study to determine the incidence of methemoglobinemia after the application of lidocaine.
Methods: In this study, 88 patients admitted to the emergency department of a university hospital between May 2014 and May 2015 and needed lidocaine application for small surgical procedures were included. When compared before and after the administration of lidocaine <2 mg/kg and >2 mg/kg, there was not a significant difference in the level of methemoglobin, hemoglobin, or in the hematocrit (p=0.604, p=0.502, and p=0.367, respectively).
Results: Mean age of the patients was 33.85 (±17.58) years, and 83% of the patients were male. Methemoglobin levels were not significantly different before and after the procedures (p>0.05).
Conclusion: The results of our study were consistent with the literature; lidocaine-associated methemoglobinemia is a rare complication.

Anahtar Kelimeler: Lokal lidokain uygulaması, methemoglobinemia; küçük cerrahi işlem.


Elnare Günal, Yeliz Akkuş, Gülşen Çığşar, Handan Çiftçi, Şahin Kahramanca, Murat Özdemir. Methemoglobinemia incidence after the application of lidocaine for small surgical procedures. Ağrı. 2017; 29(4): 173-176

Corresponding Author: Yeliz Akkuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.