ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Mastalgia and associated factors: a cross-sectional study [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(3): 100-108 | DOI: 10.5505/agri.2017.91069  

Mastalgia and associated factors: a cross-sectional study

Deniz Koçoğlu1, Serife Kurşun1, Belgin Akın1, Kamile Altuntug2
1Departmanet of Nursing, Selcuk University Faculty of Health Science, Konya, Turkey
2Departmanet of Nursing, Necmettin Erbakan University, Faculty of Health Science, Konya, Turkey

Objectives: Mastalgia is a common and painful experience among women. This study aimed to determine the prevalence of breast pain, characteristics of the pain, and factors associated with breast pain, particularly those that can be changed.
Methods: This cross-sectional study comprised women aged from 18 to 65 years. In total, 752 women were included. Risk factors for breast pain were determined using logistic regression analysis with the entry model, and the risk factors for periodic and non-periodic breast pain were assessed using logistic regression analysis with the backward model.
Results: Results revealed that the following were significant risk factors: age between 35 and 50 years (OR, 1.614; CI, 1110–2347), university graduate (OR, 3.207; CI, 1.874–5.490), BMI of >30 (OR, 2.068; CI, 1.163–3.674), excessive use of salt (OR, 1,687; CI, 1.075–2.647), weight gain in the last 5 years (OR, 1.411; CI, 1018–1955), use of a small bra (OR, 3.260; CI, 2204–4821), and use of a large bra (OR, 1.896; CI, 1276–2817).
Conclusion: Weight control, restriction of salt intake, and selection of a suitable brassiere are important for preventing and managing mastalgia

Keywords: Breast pain, mastalgia, risk factor.


Mastalji ve ilişkili faktörler – kesitsel bir çalışma

Deniz Koçoğlu1, Serife Kurşun1, Belgin Akın1, Kamile Altuntug2
1Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,Konya

Amaç: Mastalji kadınlar arasında yaygın görülen ağrılı bir deneyimdir. Bu çalışmanın amacı mastaljinin prevelansı, ağrının özellikleri ve mastalji ile ilişkili olan özellikle değiştirilebilir faktörlerin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir çalışmadır, çalışma grubunu 18–65 yaş arası kadınlar oluşturmaktadır. Toplamda çalışma 752 kadın çalışmada yer almıştır. Meme ağrısı için risk faktörleri logistik regresyon-enter modeli; periyodik ve periyodik olmayan meme ağrısı için risk faktörleri logistik regresyon-backward metodu ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Meme ağrısı yaşama için risk faktörleri 35–50 yaş arasında olma (OR: 1.614 CI: 1.110–2.347), üniversite mezunu olma (OR: 3.207 CI: 1.874–5.490), BKİ 30’un üzerinde olması (OR: 2.068 CI: 1.163–3.674), aşırı tuz kullanımı (OR: 1.687 CI: 1.075–2.647), son beş yılda kilo alımı (OR: 1.411 CI: 1.018–1.955), bedeninden küçük sütyen kullanma (OR: 3.260 CI: 2.204–4.821), bedeninden büyük sütyen kullanmadır (OR: 1.896 CI: 1.276–2.817).
Sonuç: Mastaljinin önlenmesi ve yönetiminde kilo kontrolü, tuz alımının kısıtlanması ve uygun önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Meme ağrısı, mastalji, risk faktörü.


Deniz Koçoğlu, Serife Kurşun, Belgin Akın, Kamile Altuntug. Mastalgia and associated factors: a cross-sectional study. Ağrı. 2017; 29(3): 100-108

Corresponding Author: Deniz Koçoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.