ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  A comparison of Vertical Infraclavicular and Coracoid Approaches in Forearm Surgery [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(3): 101-107 | DOI: 10.5505/agri.2013.88609  

A comparison of Vertical Infraclavicular and Coracoid Approaches in Forearm Surgery

Kemalettin Koltka, Yılmaz Yenigün, Semra Küçükgöncü, Tülay Özkan-seyhan, Mert Şentürk
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Dept. Of Anesthesiology, Istanbul, Turkey

Objectives: Despite several risks, infraclavicular approaches to the brachial plexus gained popularity. The present study compared success rates, block onset times, block performance times, and frequency of adverse effects of vertical infraclavicular (VIB) and coracoid blocks (CB) in patients undergoing forearm surgery.
Methods: After ethical committee approval and informed consent 40 patients undergoing forearm surgery were included. The brachial plexus was located using a nerve stimulator and an insulated pencil point needle. Thirty ml bupivacaine 0.5% was used for the block. The blocks were assessed every minute for the first 5 min, then every 5 min for 15 min and then every 15 min and at the end of the operation.
Results: Block onset times of both groups were similar. Higher rates of sensory block were found in group CB at the 5th, 10th, and 15th minutes of assessment. Also higher rates of motor block were found in group CB at the 5th, 10th, 15th and 30th minutes of assessment. Time to perform block was shorter in group VIB. One patient in CB group required general anaesthesia. Except two vascular punctures in group CB no other side-effects were observed.
Conclusion: Coracapid block provided higher rates of sensorial and motor blocks in a similar onset time without serious complications. CB can be accepted as a safe and reliable alternative to VIB for forearm surgery.

Keywords: vertical infraclavicular block, coracoid block, forearm surgery


Ön Kol Cerrahisinde İnfraklaviküler ve Korakoid Yaklaşımların Karşılaştırılması

Kemalettin Koltka, Yılmaz Yenigün, Semra Küçükgöncü, Tülay Özkan-seyhan, Mert Şentürk
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji A.d., İstanbul

Amaç: Çeşitli risklerine rağmen, brakiyal pleksusa infraklaviküler yaklaşımlar popülerlik kazanmıştır. Bu çalışmada, önkol cerrahisi uygulanan hastalarda vertikal infraklavikular (VİB) ve korakoid blokların (KB) başarı oranları, blok başlama zamanları, blok yapma zamanları ve olumsuz etkilerinin sıklığı karşılaştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Etik komite ve hasta onamı alındıktan sonra ön kol cerrahisi ameliyatı uygulanacak 40 hasta çalışmaya dâhil edildi. Brakiyal pleksus sinir stimulatörü ve kalem uçlu yalıtılmış iğne kullanılarak lokalize edildi. Blok için 30 ml %0.5 bupivakain kullanıldı. Bloklar ilk 5 dakika boyunca dakikada bir 15. dakikaya kadar 5 dakikada bir ve sonrasında 15 dakikada bir ve operasyonun sonunda değerlendirildi.
Bulgular: Blok başlama zamanları gruplar arasında benzer değerlerde idi. 5, 10 ve 15. dakikalarda yapılan değerlendirmelerde Grup KB’de duysal blok daha derin idi. Ayrıca 5, 10, 15 ve 30. dakikalarda yapılan değerlendirmelerde Grup KB’de motor blok daha fazla idi. VİB yapılan hastalarda blok yapma zamanı daha kısa idi. Korakoid blok yapılan bir hastada genel anesteziye geçmek gerekti. Korakoid blok yapılan iki hastada damar ponksiyonu dışında başka yan etki saptanmadı.
Sonuç: Korakoid blok ile daha yüksek oranlarda duysal ve motor blok benzer bir blok başlangıç zamanı ve ciddi bir komplikasyon olmaksızın sağlandı. KB, önkol cerrahisi için VİB’a emin ve etkin bir alternatif olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: vertikal infraklaviküler blok, korakoid blok, ön kol cerrahisi


Kemalettin Koltka, Yılmaz Yenigün, Semra Küçükgöncü, Tülay Özkan-seyhan, Mert Şentürk. A comparison of Vertical Infraclavicular and Coracoid Approaches in Forearm Surgery. Ağrı. 2013; 25(3): 101-107

Corresponding Author: Kemalettin Koltka, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.