ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Evaluation of the efficacy of erector spinae plane block and intercostal nerve block in the postherpetic neuralgia [Ağrı]
Ağrı. 2020; 32(4): 208-218 | DOI: 10.14744/agri.2020.87523  

Evaluation of the efficacy of erector spinae plane block and intercostal nerve block in the postherpetic neuralgia

Gülçin Hacıbeyoğlu1, Şule Arıcan1, Sinan Oğuzhan Ulukaya1, Resul Yılmaz1, Ruhiye Reisli2, Sema Tuncer Uzun2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Algology, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Objectives: The aim of this study was to compare the efficacy of an intercostal nerve block, which has been used for many years in the treatment of postherpetic neuralgia, and the more recent alternative of an erector spinae plane (ESP) block.

Methods: The records of 39 patients who were treated in the algology department for postherpetic neuralgia between May 1, 2015 and May 1, 2018 were evaluated retrospectively. Patients who received an intercostal nerve block constituted Group 1 and those who received an ESP block were categorized as Group 2. The change in numeric rating scale (NRS) and Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) scores in the short term and in the long term were the primary results of the study.

Results: The NRS, LANSS, and sleep interference scale (SIS) scores of the patients in Group 1 and Group 2 were found to be significantly lower at the 24th hour, week 4, and week 12 compared with the values obtained before block application. In Group 1, the scores recorded at week 4 and week 12 were significantly higher than the 24th hour values, whereas no difference was observed between these results in Group 2. There was no significant difference between the groups in the week 4 and week 12 scores. Similarly, no significant difference was observed in the NRS, LANSS, or SIS scores before the block application or at the 24th hour. However, the scores at week 4 and week 12 were significantly lower in Group 2 compared with Group 1.

Conclusion: The results indicated that an ESP block significantly decreased neuropathic pain symptoms and the need for additional treatment in postherpetic neuralgia treatment in the long term.

Keywords: Erector spinae plane block, intercostal nerve block; postherpetic neuralgia.


Postherpetik nevraljide erektör spina plan blok ve interkostal sinir bloğu etkinliğinin değerlendirilmesi

Gülçin Hacıbeyoğlu1, Şule Arıcan1, Sinan Oğuzhan Ulukaya1, Resul Yılmaz1, Ruhiye Reisli2, Sema Tuncer Uzun2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Meram, KONYA, TÜRKİYE
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Meram, KONYA, TÜRKİYE

Amaç: Bu çalışmada postherpetik nevralji tedavisinde uzun yıllardır kullanılan interkostal sinir bloğu ile yakın zamanda tanımlanan erektör spina düzlem bloğunun etkinliğinin kıyaslanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 1 Mayıs 2015–1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Algoloji Kliniği’nde postherpetik nevralji nedeniyle tedavi görmüş 39 hasta dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. İnterkostal sinir bloğu yapılanlar Grup 1, erektör spina düzlem bloğu yapılanlar Grup 2 olarak kabul edildi. Kısa dönem ve uzun dönemde NRS ve LANSS skorlarındaki değişim çalışmanın birincil sonuçları olarak kabul edildi.

Bulgular: Grup 1 ve Grup 2’deki hastaların NRS, LANSS ve uyku interferans (SIS) skorlarının 24. saat, 4. hafta ve 12. hafta değerleri blok öncesine göre anlamlı derecede düşüktü. Grup 1’deki hastaların 4. hafta ve 12. hafta değerleri 24. saat değerlerine göre anlamlı derecede yüksekken Grup 2’deki hastalarda bu değerler arasında fark yoktu. 4. ve 12. hafta değerleri arasında da her iki grupta anlamlı fark yoktu. Benzer şekilde, gruplar arasında NRS, LANSS ve SIS skorları açısından blok uygulamasından önce ve 24 saat sonra anlamlı bir fark gözlenmedi. Ancak 4. ve 12. haftalardaki puanlar Grup 2’de Grup 1’e göre anlamlı olarak düşüktü.

Sonuç: Bu çalışma postherpetik nevralji tedavisinde erektör spina düzlem bloğunun özellikle uzun dönemde nöropatik ağrı
semptomları ile ek tedavi ihtiyacını belirgin azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Erektör spina dü, zlem bloğu; interkostal sinir bloğu; postherpetik nevralji.


Gülçin Hacıbeyoğlu, Şule Arıcan, Sinan Oğuzhan Ulukaya, Resul Yılmaz, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun. Evaluation of the efficacy of erector spinae plane block and intercostal nerve block in the postherpetic neuralgia. Ağrı. 2020; 32(4): 208-218

Corresponding Author: Gülçin Hacıbeyoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.