ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  A rare cause of analgesic-resistant chronic headache: isolated aspergilloma of the sphenoid sinus [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(2): 82-85 | DOI: 10.5505/agri.2015.87049  

A rare cause of analgesic-resistant chronic headache: isolated aspergilloma of the sphenoid sinus

Emre Günbey1, Kerim Aslan2, Hediye Pınar Günbey2, Rıfat Karlı1, Şemsettin Kardaş1
1Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine, Department Of Otorhinolaryngology
2Ondokuz Mayıs University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology

The diagnosis of sphenoid sinus diseases is difficult due to nonspecific history and physical examination findings. Sphenoid sinus is a rare localization for aspergilloma. Delay in diagnosis and treatment can result in serious complications. Presently described is case of sphenoid sinus aspergilloma. Patient had been treated by department of psychiatry for many years due to sleep disturbances and headache. Clinical and radiological features of rare case of sphenoid sinus aspergilloma are discussed.

Keywords: Aspergilloma, headache, sphenoid sinus.


Analjeziklere dirençli kronik baş ağrısının nadir bir nedeni: İzole sfenoid sinüs aspergilloması

Emre Günbey1, Kerim Aslan2, Hediye Pınar Günbey2, Rıfat Karlı1, Şemsettin Kardaş1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Sfenoid sinüs hastalıklarının tanısı nonspesifik öykü ve fizik muayene bulguları nedeniyle zordur. Sfenoid sinüs, aspergillomaların en nadir görüldüğü lokalizasyondur ve tanıdaki gecikmeler ciddi komplikasyonlar ile sonuçlanabilir. Burada uzun yıllardır uyku bozukluğu ve baş ağrısı nedeni ile Psikiyatri bölümünce takip edilmekte olan bir sfenoid sinüs aspergilloması olgusunu sunuyor ve bu nadir olgu ile beraber sfenoid sinüs aspergillomalarının klinik ve radyolojik özelliklerini tartışıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Aspergilloma, baş ağrısı, sfenoid sinüs.


Emre Günbey, Kerim Aslan, Hediye Pınar Günbey, Rıfat Karlı, Şemsettin Kardaş. A rare cause of analgesic-resistant chronic headache: isolated aspergilloma of the sphenoid sinus. Ağrı. 2017; 29(2): 82-85

Corresponding Author: Emre Günbey, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.