ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Headache in challenging and special circumstances: Pregnancy and lactation [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(4): 153-164 | DOI: 10.5505/agri.2018.85688  

Headache in challenging and special circumstances: Pregnancy and lactation

Ezgi Yılmaz1, Işın Ünal Çevik2
1Department of Neurology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Neurology, Pain Unit, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Headache has special importance during pregnancy and postpartum period. The health-care professionals and patients report headache management as challenging during pregnancy and lactation period. Cautions are recommended in preganancy and lactation due to maternal and fetal/newborn risks. Most headaches in the first trimester are due primary headaches. Nevertheless, the incidence of secondary headaches increase in the last trimester and post-partum period. Red flags prompt early evaluation in a patient with headache. Assessment of headache patient requires a detailed history of the headache characteristics and performing appropriate examinations. Approach to headache and strategies to promote best practice in preganancy and lactation will be reviewed.

Keywords: primary headaches, migraine, red flags, secondary headaches, diagnosis, treatment


Zorlu ve özel koşullarda baş ağrısına yaklaşım: Gebelik ve laktasyon

Ezgi Yılmaz1, Işın Ünal Çevik2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağrı Ünitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Gebelik ve doğum sonrası dönemdeki baş ağrıları özel bir önem taşımaktadır. Bu dönemdeki baş ağrısı yönetimi sağlık çalışanları ve hastalar tarafından zorlayıcı olarak bildirilmektedir. Başağrısına doğru yaklaşım hem anne hem de fetal/yenidoğan risklerinin önlenmesi açısından önemlidir. İlk trimesterdeki baş ağrılarının büyük çoğunluğu primer baş ağrıları grubundadır. Gebeliğin son trimesteri ve doğum sonrası dönemlerde, sekonder baş ağrılarının sıklığı ise artmaktadır. Baş ağrısı hastalarında kırmızı bayrak belirti ve bulgularına dikkat edilmelidir. Baş ağrısı hastasının değerlendirilmesinde detaylı anamnez alınması; doğru ve eksiksiz olarak fizik ve nörolojik muayene yapılması yanında gerekirse ileri tetiklerin yapılması da önemlidir. Bu derlemede gebelik ve laktasyon dönemindeki baş ağrılarına yaklaşım ve en iyi medikal uygulama stratejileri gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diagnosis, migraine; primary headaches; red flags; secondary headaches; treatment.


Ezgi Yılmaz, Işın Ünal Çevik. Headache in challenging and special circumstances: Pregnancy and lactation. Ağrı. 2018; 30(4): 153-164

Corresponding Author: Işın Ünal Çevik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.