ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Sympathetic radiofrequency neurolysis for unilateral lumbar hyperhidrosis: a case report [Ağrı]
Ağrı. 2008; 20(3): 37-39

Sympathetic radiofrequency neurolysis for unilateral lumbar hyperhidrosis: a case report

Züleyha Soytürk Aşık1, Başak Ceyda Orbey2, İbrahim Aşık3
1Department Of Dermatology,ZTB Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Sungurlu Hospital, Çorum, Turkey
3Department Of Anesthesiology and ICM, Ankara University, Ankara, Turkey

Patients with hyperhidrosis suffer from physical, social and mental discomfort which often cannot be treated sufficiently using conservative measures. A new percutaneous approach to sympathectomy using radiofrequency denervation has seemed to offer longer duration of action and less incidence of post sympathetic neuralgia. This article reports the authors' experience with sympathetic RF neurolysis in a 35 year old male with right unilateral lumbar hyperhidrosis.

Under scopy guided localization of the lumbar spine sympathetic blockade with local anesthetics to L2-5 vertebral levels were performed as a diagnostic block. Lesion effectiveness is monitored by bilateral feet skin temperature measurement. Clinical effects produced by the first sympathetic ganglion block were sustained for 1 week and then RF neurolysis of lumbar sympathetic ganglion was performed to the same levels for a longer effect. The procedure was accomplished within 30 minutes and the patient was discharged within 2 hours after the procedure. Hyperhidrosis was relieved after the procedure and there were no postsympathectomy neuralgia and sexual dysfunction. The patient obtained improvement of lumbar hyperhidrosis at his first month of follow-up and was satisfied with the outcome.
In conclusion, RF neurolysis of lumbar sympathetic ganglions is a safe and effective palliative procedure with minimal invasiveness for relieving excessive sweat secretion in patients with localized hyperhidrosis.

Keywords: lumbar hyperhidrosis, unilateral, neurolysis, sympathetic radiofrequency; complication


Unilateral lomber hiperhidrozisde sempatik radyofrekans nöroliz: olgu sunumu

Züleyha Soytürk Aşık1, Başak Ceyda Orbey2, İbrahim Aşık3
1ZTB Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Ankara
2Sungurlu Devlet Hastanesi, Anestezi Bölümü, Çorum
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

Hiperhidrozisli hastalar sıklıkla fiziksel, sosyal ve mental rahatsızlıklar yaşarlar ve sıklıkla bu rahatsızlıklar konservatif yöntemlerle yeteri kadar tedavi edilemezler. Yeni bir perkutan sempatektomi yaklaşımı olan radyofrekans ile denervasyonun daha uzun etki süresi oluşturduğu ve daha az sıklıkla postsempatik nöraljiye neden olduğu düşünülmektedir. Bu yazı sağ tek taraflı lomber hiperhidrozisli, 35 yaşında erkek hastada sempatik radyofrekans (RF) nöroliz deneyimimizi bildirmektedir.

Skopi yardımı ile lomber omurun lokalize edilmesinden sonra, L2-5 vertebralar seviyesine lokal anestezik ile, tanısal amaçlı sempatik blok uygulandı. Uygulamanın etkinliği bilateral ayak cildi ısısının ölçümü ile monitörize edildi. İlk sempatik ganglion bloğu ile elde edilen klinik etki 1 hafta boyunca devam etti ve sonrasında aynı seviyeden lomber sempatik gangliona, RF nöroliz, daha uzun bir etki süresi için, uygulandı. İşlem 30 dakikada tamamlandı ve hasta işlemden sonra 2 saat içinde taburcu edildi. Hiperhidrozis işlemden sonra geriledi ve postsempatektomik nöralji veya seksüel disfonksiyon gelişmedi. Takiplerde birinci ayda hasta lomber hiperhidrozisinde gerileme elde etti ve sonuçtan memnundu.

Sonuç olarak lokalize hiperhidrozisli hastalarda aşırı terlemeyi rahatlatmak için, lomber sempatik ganglionların RF nörolizinin, minimal invaziv özelliğe sahip, güvenli ve etkin bir paliatif girişim olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: lomber hiperhidrozis, unilateral, nöroliz, sempatik radyofrekans; komplikasyon


Züleyha Soytürk Aşık, Başak Ceyda Orbey, İbrahim Aşık. Sympathetic radiofrequency neurolysis for unilateral lumbar hyperhidrosis: a case report. Ağrı. 2008; 20(3): 37-39

Corresponding Author: Başak Ceyda Orbey, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.