ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Women’ approach to child that teeth, abdomen and ear ache [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(2): 69-76 | DOI: 10.5505/agri.2012.83723  

Women’ approach to child that teeth, abdomen and ear ache

Emine Efe1, Selma Öncel1, Mualla Yılmaz2
1Akdeniz University, Antalya Health School, Antalya, Turkey
2Mersin University Health School, Mersin, Turkey

This study was conducted to determine women’s about attitudes child’s teeth, abdomen and ear ache. Those who had lived in Antalya that 6 number primary health care center between March-May 2004 were enrolled in the study. As data collecting tools. A questionnaire prepared by the authors. This study was determined that 29.2 % of the mothers carried out mixture who had prepared at home to child’s abdomen and foot base; 30.3 % were to put breast milk childs’ ear; 38.9 % were placed aspirin, salt and salts of lemon to childs’ teeth ache.
The majority of the women make a wrong practices child that teeth, abdomen and ear ache. This traditional practice effecting factors were the women’s educational status and age. The results of the study that education about child care, common health problems and incorrect applications shoud be given to women by nurse.

Keywords: ache (teeth, abdomen and ear), traditional methods, complementary/alternative medicine, nurse


Kadınların diş, karın ve kulak ağrısı olan çocuklarına yaklaşımları

Emine Efe1, Selma Öncel1, Mualla Yılmaz2
1Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya, Türkiye
2Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mersin, Türkiye

Araştırma kadınların karın, diş ve kulak ağrısında çocuklarına yaptıkları uygulamaları belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Mart-Mayıs 2004 tarihleri arasında Antalya’da bulunan 6 no’lu sağlık ocağı bölgesinde oturan kadınlar örnekleme alındı. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanıldı. Kadınların % 29.2’sinin karnı ağrıdığı zaman evde hazırladıkları karışımları çocuklarının karnına ve ayak tabanına sürdükleri; % 30.3’ünün çocukların ağrıyan kulağına anne sütü damlattıkları; % 38.9’unun çocukların ağrıyan dişlerine aspirin koyduğu, tuz, limon tuzu vb. uygulamaları yaptıkları belirlendi. Çalışmamızda, kadınların çoğunluğunun karın, diş ve kulak ağrısı durumunda çocuklarına hatalı uygulamalar yaptıkları görülmektedir. Kadınların eğitim durumu ve yaşlarının geleneksel uygulama yapma sıklığını etkilediği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, kadınlara çocuk bakımı, sık görülen sağlık sorunları ve yanlış uygulamalar konularında hemşireler tarafından eğitimler yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: ağrı (diş, karın, kulak), geleneksel yöntemler, tamamlayıcı/alternatif yöntemler, sağlık profesyoneli, hemşire


Emine Efe, Selma Öncel, Mualla Yılmaz. Women’ approach to child that teeth, abdomen and ear ache. Ağrı. 2012; 24(2): 69-76

Corresponding Author: Emine Efe, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.