ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The short-term effect of PRP on chronic pain in knee osteoarthritis [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(2): 63-69 | DOI: 10.14744/agri.2019.81489  

The short-term effect of PRP on chronic pain in knee osteoarthritis

Hamza Sucuoğlu1, Seyfettin Üstünsoy2
1Istanbul Gelisim University, School of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Biochemistry, Istanbul Silivri Medicalpark Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The administration of platelet-rich plasma (PRP), which increases the release of growth factors targeting cartilage regeneration, is used in an effort to relieve pain in knee osteoarthritis (OA). This study measured the short-term efficacy of PRP on chronic pain in patients with OA of the knee.
Methods: Patients with chronic knee pain and grade 2-4 knee OA based on the Kellgren-Lawrence (K-L) classification were enrolled in the study. A total of 60 knee joints of 42 patients who completed 3 doses of intraarticular PRP injections administered at intervals of 3 weeks were analyzed. The patients’ pain was evaluated using a resting and activity visual analog scale (VAS) on day 0, and at week 3, 6, and 12.
Results: Of the 42 patients, 37 were female. The mean age and body mass index was 60.52±10.41 years and 28.5±9.71 kg/m2. A total of 18 patients had bilateral knee involvement, and 39 of the 60 knee joints were classified as K-L grade 3-4 OA. A significant improvement was observed in the mean resting and activity VAS scores at day 0 and week 12 (p<0.05). In K-L grade 2 patients, the day 0 and week 3 resting and activity VAS scores were significantly better than the grade 3-4 scores (p<0.05).
Conclusion: It was observed that PRP injections provided a meaningful improvement in chronic knee pain in patients with knee OA throughout a 12-week period. The pain reduction response to PRP was better in patients with early-stage knee OA.

Keywords: Chronic, knee, osteoarthritis; pain; platelet-rich plasma.


Diz osteoartritinde PRP’nin kronik ağrı üzerine kısa dönem etkinliği

Hamza Sucuoğlu1, Seyfettin Üstünsoy2
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul
2İstanbul Silivri Medicalpark Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul

Amaç: Diz osteoartritinde (OA) kıkırdak rejenerasyonu sağlamaya yönelik büyüme faktörlerinin salınımını artıran platelet rich plasma (PRP) uygulamaları ile diz ağrılarında iyileşme sağlanmaya çalışılmaktadır. Biz de bu nedenle diz OA’da PRP’nin kronik ağrı üzerine kısa dönem etkinliğini ölçmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kellgren – Lawrence (K-L) sınıflamasına göre grade 2-4 arası diz OA olan kronik diz ağrılı 69 hasta çalışmaya alındı. 3 hafta aralıklarla uygulanan 3 doz intraartiküler PRP enjeksiyonunu tamamlayan 42 hastanın 60 diz eklemi ile çalışma tamamlandı. Hastaların ağrıları 0. gün, 3., 6., ve 12. haftalarda istirahat ve aktivite visual analog scala (VAS) ile değerlendirildi.
Bulgular: 37’si kadın 42 hastanın ortalama yaşı ve vücut kitle indeksi sırasıyla (ort±standart sapma (SS)) 60.52±10.41 ve 28.5±9.71 idi. Toplam 18 hasta bilateral diz olup, 60 diz ekleminin 39’u ise K-L grade 3-4 osteoartritti. Hastaların 0. gün ve 12. hafta ortalama istirahat ve aktivite VAS skorlarında; (sırasıyla (ort±SS), 5.13±2.70, 7.68±1.83 ve 2.60±2.05, 3.75±2.12, p<0.05) anlamlı iyileşme görüldü. K-L grade 2 hastalarda 0. gün ve 3. hafta istirahat ve aktivite VAS (sırasıyla (ort±SS), 3.43±1.50, 6.81±1.28 ve 2.57±1.59, 4.10±1.84) skorları grade 3-4’e (sırasıyla (ort±SS), 6.05±2.77, 8.15±1.92 ve 4.49±2.22, 5.74±1.61; p<0.05) göre anlamlı daha iyi olup, 6. ve 12. Hafta istirahat ve aktivite VAS (sırasıyla (ort±SS), 2.38±1.85, 3.29±1.82; 3.36±1.76, 4.03±1.54 ve 2.14±1.82, 3.19±2.31; 2.85±2.14, 4.05±1.97; p>0.05) skorlarında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Diz osteoartritinde PRP enjeksiyonlarının 12 haftalık takip döneminde kronik diz ağrıları üzerine anlamlı düzelme sağladığı görüldü. Ek olarak, erken evre diz OA’lılarda PRP’ye ağrıda azalma yanıtı daha iyi bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, diz, kronik; osteoartrit; PRP.


Hamza Sucuoğlu, Seyfettin Üstünsoy. The short-term effect of PRP on chronic pain in knee osteoarthritis. Ağrı. 2019; 31(2): 63-69

Corresponding Author: Hamza Sucuoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.