ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  “Figure of four” position improves the visibility of the sciatic nerve in the popliteal fossa [Ağrı]
Ağrı. 2009; 21(4): 149-154

“Figure of four” position improves the visibility of the sciatic nerve in the popliteal fossa

Yavuz Gürkan1, Hasan Tahsin Sarısoy2, Çiğdem Çağlayan3, Mine Solak1, Kamil Toker1
1Departments Of Anesthesiology, Kocaeli University Hospital, Kocaeli, Turkey
2Departments Of Radiology, Kocaeli University Hospital, Kocaeli, Turkey
3Departments Of Public Health, Kocaeli University Hospital, Kocaeli, Turkey

Objectives: We studied the influence of patient positioning on the visibility of the sciatic nerve during ultrasound (US) examination in the popliteal region.
Methods: Using a linear broad band 7-12 MHz frequency probe, US examination of 24 sciatic nerves was performed by a blinded operator to obtain the best possible image at the level of the popliteal crease (PC) and at 4 and 8 cm above the PC in the prone position. Examinations were performed in neutral prone (Group N), with a silicone roller under the foot (Group R) and in “figure of four” (Group FOF) positions. “Figure of four” position was described as: the leg to be examined is flexed and abducted to allow the foot to rest on the ankle of the contralateral leg. A visibility score for the sciatic nerve was established as follows: Score I: Nerve is identified, but borders are not clear. Score II: Nerve is identified. Borders of the nerve are clearly distinguished from the surrounding structures. Three or less fascicles are visible. Score III: Nerve is identified. Borders of the nerve are clearly distinguished from the surrounding structures. Four or more fascicles are visible.
Results: The distance of nerve division from the PC was 6.9±1.6 cm. A higher visibility score was obtained in Group FOF (2.6±0.6 vs 1.7±0.8) at the PC and at 4 cm (2.3±0.5 vs 1.6±0.8) and 8 cm (2.3±0.7 vs 1.4±0.7) above the PC, compared to Group N (p<0.001).
Conclusion: “Figure of four” position improves the visibility of the sciatic nerve and may have clinical impact.

Keywords: Popliteal block, sciatic nerve; ultrasound.


“Dört pozisyonu” popliteal fossada siyatik sinirin görünürlüğünü arttırmaktadır

Yavuz Gürkan1, Hasan Tahsin Sarısoy2, Çiğdem Çağlayan3, Mine Solak1, Kamil Toker1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Halk Sağlığı Bölümü, Kocaeli

Amaç: Hasta pozisyonunun popliteal bölgede siyatik sinirin ultrason (US) incelemesi sırasında görünürlüğü üzerine etkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Popliteal katlantı (PK) ile PK’nın 4 ve 8 cm yukarısında pron pozisyonda 7-12 MHz geniş band linear US probu kullanarak kör bir uygulayıcı tarafından mümkün olan en iyi görüntü hedeflenerek 24 siyatik sinir incelemesi yapıldı. İncelemeler nötral pron pozisyonda (Grup N), ayak altına silikon rulo konularak (Grup R) ve “dört pozisyonunda” (Grup D). “Dört pozisyonu” incelenen bacak diğer ayağın üstünde olacak şeklide fleksiyon ve addüksiyon pozisyonu olarak tarif edildi. Siyatik sinir için aşağıdaki gibi bir görünürlük skoru tariflendi: Skor I: Sinir tanınabilir ancak sınırları net değildir. Skor II: Sinir tanınabilir. Sinirin sınırları diğer yapılardan kolaylıkla ayırt edilebilir. Üç ya da daha az fasikül görülebilir. Skor III: Sinir tanınabilir. Sinirin sınırları diğer yapılardan kolaylıkla ayırt edilebilir. Dört ya da daha fazla fasikül görülebilir.
Bulgular: Sinirlerin PK’dan ayrılma mesafesi 6.9±1.6 cm idi. Grup D’de elde edilen görüntü skoru (2.6±0.6 ve 1.7±0.8) PK’da, PK’dan 4 cm (2.3±0.5 ve 1.6±0.8) ve 8 cm (2.3±0.7 ve 1.4±0.7) yukarısında Grup N’den daha iyiydi (p<0.001).
Sonuç: “Dört pozisyonu” siyatik sinirin görünürlüğünü iyileştirmektedir ve klinik öneme sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Popliteal blok, siyatik sinir; ultrason.


Yavuz Gürkan, Hasan Tahsin Sarısoy, Çiğdem Çağlayan, Mine Solak, Kamil Toker. “Figure of four” position improves the visibility of the sciatic nerve in the popliteal fossa. Ağrı. 2009; 21(4): 149-154

Corresponding Author: Yavuz Gürkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.