ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Idiopathic orbital myositis masked by migraine diagnosis: A case report [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(2): 116-118 | DOI: 10.14744/agri.2019.80388  

Idiopathic orbital myositis masked by migraine diagnosis: A case report

Recep Yevgi, Fatma Şimşek
Department of Neurology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

Idiopathic orbital myositis is an inflammatory disease of the extraocular muscles and is a rare disease of orbit. Diagnosis is based on clinical and radiological findings. Demonstration of edema and thickening of extraocular muscles in orbital magnetic resonance imaging and dramatic response to corticosteroids are considered a pathognomonic finding for orbital myositis. In this case, we aimed to discuss a rare case and emphasize the importance of differential diagnosis in headaches.

Keywords: Migraine, myositis; orbit.


Migren tanısının maskelediği idiyopatik orbital miyozit: Olgu sunumu

Recep Yevgi, Fatma Şimşek
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

İdiyopatik orbital miyozit ekstraokuler kasların inflamatuvar bir hastalığı olup orbitanın nadir görülen bir hastalığıdır. Tanı klinik ve radyolojik bulgularla konur. Orbital manyetik rezonans görüntülemede ekstra oküler kaslarda ödem ve kalınlık artışının gösterilmesi ve kortikosteroidlere dramatik yanıt vermesi orbital miyozit için patognomik bir bulgu olarak kabul edilmektedir. Bu olguda nadir görülen bir vakayı tartışmak ve baş ağrılarında ayırıcı tanının önemi vurgulanmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Migren, miyozit; orbita.


Recep Yevgi, Fatma Şimşek. Idiopathic orbital myositis masked by migraine diagnosis: A case report. Ağrı. 2021; 33(2): 116-118

Corresponding Author: Recep Yevgi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.