ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  The effects of combination of two lornoxicam doses and nitroglycerine on acute pain in rats [Ağrı]
Ağrı. 2005; 17(4): 47-52

The effects of combination of two lornoxicam doses and nitroglycerine on acute pain in rats

Selda Şen1, Turhan Dost2, Osman Nuri Aydın3, Mustafa Oğurlu1, Sadun Temuçin1, Feray Gürsoy4
1Adnan Menderes University Medical Faculty, Anesthesiology and Reanimation Department, Aydın, Turkey
2Adnan Menderes University Medical Faculty, Pharmacology Department, Aydın, Turkey
3Adnan Menderes University Medical Faculty, Anesthesiology and Reanimation Department, Algology Unit, Aydın, Turkey
4Adnan Menderes University Medical Faculty, Physiology Department, Aydın, Turkey

Transdermal nitroglycerine can improve analgesic effects when used with other analgesics. The aim of the study was to investigate the additive effects of nitroglycerine combined with lornoxicam for acute pain in rats. Thirty-nine Wistar male rats were divided into five groups; Group SF (n=8, saline), Group L-1 (n=8, lornoxicam 1.3 mg/kg), Group L-2 (n=8, lornoxicam 2.6 mg/kg), Group LNO (n=8, nitroglycerine and lornoxicam, 1 mg/kg + 1.3 mg/kg), and Group LNO-2 (n=8, nitroglycerine and lornoxicam, 1 mg/ kg + 2.6 mg/kg). Tail flick and hot plate tests were measured in all groups before the intraperitoneal injections of drug and 30, 60 and 90 minutes after the injections. Cut-off time was 20 s and 60 s in tail-flick and hot-plate tests. Although there were significant differences between the groups according to hot-plate test at the 30th, 60th and 90th minutes (p<0.05), there was no difference between the groups with tail flick test. The most increasing of latency response in hot-plate assays was seen in Group LNO-1 compared to other groups at the 30th minute (p<0.05). The latency response increased significantly in Group L-1, L-2, LNO-1 and LNO-2 compared with saline group at the 60th and 90th minutes (p <0.05). There were significant differences in latency responses in Group L-1 and Group LNO-1 compared to Group L-2 and Group LNO-2 at the 60th and 90th minutes. In conclusion, 1.3 mg/kg dose of lornoksicam with the use of nitrogliserine provided early and efficient analgesia, but the increasing dose of lornoksicam did not maintain better analgesia.

Keywords: Lornoxicam, nitroglycerine, acute pain, rat, tail-flick test, hot plate test


Lornoksikamın 2 farklı dozunun nitrogliserinle kombinasyonunun sıçanlarda akut ağrı üzerine etkisi

Selda Şen1, Turhan Dost2, Osman Nuri Aydın3, Mustafa Oğurlu1, Sadun Temuçin1, Feray Gürsoy4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Aydın,Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,Farmakoloji A.D., Aydın,Türkiye
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Algoloji Kliniği, Aydın,Türkiye
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.D., Aydın,Türkiye

Transdermal nitrogliserinin, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında analjezik etkiyi artırdığı gösterilmifltir. Çalıflmamızın amacı, lornoksikamın nitrogliserinle birlikte kullanımının akut ağrı üzerine olan etkisini arafltırmaktır. 39 Wistar erkek sıçan randomize olarak 5 gruba ayrıldı. Birinci gruba serum fizyolojik (n= 7, Grup SF), ikinci gruba 1.3 mg/kg lornoksikam (n=8, Grup L-1), üçüncü gruba 1.3 mg/kg lornoksikam +1 mg/kg nitrogliserin (n=8, Grup LNO-1), dördüncü gruba lornoksikam 2.6 mg/kg (n=8, Grup L-2), ve beflinci gruba lornoksikam 2.6 mg/kg +1 mg/kg nitrogliserin (n=8, Grup LNO-2) sıçanların her 100 gramı için 1 ml olacak flekilde periton içine verildi. Tail flick ve hot plate testleri ile ilaç öncesi ve sonrasındaki 30, 60, 90. dakikalarda akut ağrıya cevap ölçüldü. Cut-off zamanı tail-flick testinde 20, hot-plate testinde ise 60 saniye olarak kabul edildi. Gruplar arasında 30, 60, 90. dakika ölçümlerinde, hot-plate testinde anlamlı farklılık izlenirken (p<0.05), tail-flick testinde farklılık bulunmadı. Grup LNO-1'de diğer 4 gruba göre hot-plate testinin 30. dakikasında en yüksek değerler saptandı (p<0.05). Hot-plate testinin 60. ve 90. dakikalarında, Grup SF'e göre L-1, L-2, LNO-1 ve LNO-2 gruplarında anlamlı değifliklik izlendi. Grup L-1 ve LNO-1'de Grup L-2 ve LNO-2'ye göre hot-plate testinin 60. ve 90. dakikasında daha yüksek değerler saptandı (p<0.05). Sonuç olarak 1.3 mg/kg lornoksikamın nitrogliserinle birlikte kullanılmasının erken ve etkili analjezi sağladığı, 2.6 mg/kg lornoksikam dozunun ise analjezik etkiyi daha fazla artırmadığı görüflüne varıldı.

Anahtar Kelimeler: Lornoksikam, nitrogliserin, akut ağrı, sıçan, tail-flick testi, hot plate testi


Selda Şen, Turhan Dost, Osman Nuri Aydın, Mustafa Oğurlu, Sadun Temuçin, Feray Gürsoy. The effects of combination of two lornoxicam doses and nitroglycerine on acute pain in rats. Ağrı. 2005; 17(4): 47-52

Corresponding Author: Selda Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.