ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The application of infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for arterio-venous fistula aneurysm [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(2): 119-121 | DOI: 10.5505/agri.2018.79058  

The application of infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for arterio-venous fistula aneurysm

Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Başkent University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Infraclavicular block provides adequate anesthesia to the arm, forearm, and antecubital region. There are many different approaches to infraclavicular brachial plexus block. Corocoid approach which is mostly preferred is not appropriate in some cases that needle orientation disappear. In this case report, we performed a newly defined retroclavicular approach to infraclavicular brachial plexus block and discussed in the light of information in literature. The patient who has 79 year old man, 29.36 body mass index, American Society of Anesthesiologists 3 with chronic renal failure was admitted to the operation room with complaint of aneurysmatic arteriovenous fistula in the left antecubital area. We planned the infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for better visibility of needle. The needle insertion point was posterior to the clavicle and the needle was advanced from cephalad to caudal. The block was effectuated after median nerve stimulation as the needle was advanced toward posterior of axillar artery. In our case with excess weight and life-threatening disease, it is highly reliable to perform infraclavicular block with retroclavicular approach indicated spread of local anesthetic, needle tip, and orientation without damage to nerve and vascular structures under ultrasound-guided.

Keywords: Fistul anevrizması, infraklavikuler blok; iğne travması; aşırı kilo; retroklavikuler yaklaşım.


Arterio-venöz fistül anevrizması için retroklavikular yaklaşımla infraklavikular brakiyal pleksus bloğun uygulaması

Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya

İnfraklaviküler blok, kol, önkol ve antekubital bölgeye yeterli anestezi sağlamaktadır. İnfraklaviküler blok için farklı yaklaşımlar vardır. Bunlar içerisinde en sık olanı coracoid yaklaşımdır. Ancak iğne oryantasyonu her zaman mümkün olamadığı durumlarda coracoid yaklaşım uygun bir yaklaşım olmamaktadır. Biz bu olgu sunumumuzda, yeni tanımlanan retroklavikular yaklaşımı aşırı kilolu bir hastada uyguladık ve literatürdeki bilgiler ışığında tartıştık. Yetmiş dokuz yaşında, vücut kitle indeksi 29.36, ASA 3, kronik böbrek yetmezliği mevcut erkek hastanın sol antekubital bölgede arter-venöz fistul anevrizması için operasyon odasına alındı. Retroklavikular yaklaşımla infraklavikular brakiyal plexus bloğu planlandı. İğne giriş yeri klavikulanın posterioruydu ve ultrason eşliğinde iğne cephalden kaudale, axiller arterin posterioruna doğru yönlendirilerek median sinir uyarılmasından sonra blok gerçeşleştirildi. Aşırı kilo ve yaşamı tehdit eden hastalığı bulunan olgumuzda sinir ve damar yapılarına hasar vermeden ultrason eşliğinde iğne ucunu, yönelimini ve lokal anestezik ajanın yayılımını görerek gerçekleştirilen infraklavikular bloğun retroklavikular yaklaşımla uygulanması oldukça güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler: Fistula aneurysm, infraclavicular block; needle trauma; overweight; retroclavicular approach.


Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar. The application of infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for arterio-venous fistula aneurysm. Ağrı. 2021; 33(2): 119-121

Corresponding Author: Ömer Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.