ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 4  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

The application of infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for arterio-venous fistula aneurysm [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-79058 | DOI: 10.5505/agri.2018.79058  

The application of infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for arterio-venous fistula aneurysm

Ömer Karaca, Huseyin Ulas Pinar
Baskent University, School Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Konya

Background: Infraclavicular block provides adequate anesthesia to the arm, forearm, and antecubital region. There are many different approaches to ifraclavicular brachial plexus block. Corocoid approach which is mostly preferred is not appropriate in some cases that needle orientation disappear. In this case report, we performed a newly defined retroclavicular approach to infraclavicular brachial plexus block and discussed in the light of information in literature.

Case Report: The patient who has 79 year old man, 29.36 body mass index, American Society of Anesthesiologists (ASA) 3 with chronic renal failure was admitted to the operation room with complaint of aneurysmatic arteriovenous fistula in the left antecubital area. We planned the infraclavicular brachial plexus block with retroclavicular approach for better visibility of needle. the needle insertion point was posterior to the clavicle
and the needle was advanced from cephalad to caudal. The block was effectuated after median nerve stimulation as the needle was advanced towards posterior of axillar artery.

Conclusion: In our case with excess weight and life threatening disease, it is highly reliable to perform infraclavicular block with retroclavicular approach indicated spread of local anesthetic, needle tip and orientation without damage to nerve and vascular structures under ultrasound-guided.

Keywords: infraclavicular block, retroclavicular approach, fistula aneurysm, needle trauma, overweight


Arterio-venöz fistül anevrizması için retroklavikular yaklaşımla infraklavikular brakial pleksus bloğun uygulaması

Ömer Karaca, Huseyin Ulas Pinar
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Konya

Amaç: İnfraklaviküler blok, kol, önkol ve antekubital bölgeye yeterli anestezi sağlamaktadır. İnfraklaviküler blok için farklı yaklaşımlar vardır. Bunlar içerisinde en sık olanı coracoid yaklaşımdır. Ancak iğne oryantasyonu her zaman mümkün olamadığı durumlarda coracoid yaklaşım uygun bir yaklaşım olmamaktadır. Biz bu olgu sunumumuzda, yeni tanımlanan retroklavikular yaklaşımı aşırı kilolu bir hastada uyguladık ve literatürdeki bilgiler ışığında tartıştık.

Olgu: 79 yaşında, vücut kitle indeksi 29.36, ASA 3, kronik böbrek yetmezliği mevcut erkek hastanın sol antekubital bölgede arter-venöz fistul anevrizması için operasyon odasına alındı. Retroklavikular yaklaşımla infraklavikular brakial plexus bloğu planlandı. İğne giriş yeri klavikulanın posterioruydu ve ultrason eşliğinde iğne cephalden kaudale, axiller arterin posterioruna doğru yönlendirilerek median sinir uyarılmasından sonra blok gerçeşleştirildi.

Sonuç: Aşırı kilo ve yaşamı tehdit eden hastalığı bulunan olgumuzda sinir ve damar yapılarına hasar vermeden ultrason eşliğinde iğne ucunu, yönelimini ve lokal anestezik ajanın yayılımını görerek gerçekleştirilen infraklavikular bloğun retroklavikular yaklaşımla uygulanması oldukça güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler: infraklavikuler blok, retroklavikuler yaklaşım, fistul anevrizması, iğne travması, aşırı kilo
Corresponding Author: Ömer Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.