ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  A Case of Syncopal Convulsions Triggered by Glossopharyngeal Neuralgia [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(3): 197-199 | DOI: 10.5505/agri.2018.79027  

A Case of Syncopal Convulsions Triggered by Glossopharyngeal Neuralgia

İrem Taşcı1, İbrahim Beydilli2, Caner Feyzi Demir3, FERHAT BALGETİR3, MURAT GÖNEN3, Meryem Bakır1
1Department of Neurology, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey
2Department of Cardiology, Malatya State Hospital, Mardin, Turkey
3Department of Neurology, Firat University School of Medicine, Elazig, Turkey

Syncopal convulsions and epileptic seizures are clinically hard to distinguish and differ in terms of treatment approaches. It is important to consider the cardiac arrhythmias that impair cerebral perfusion in the differential diagnosis of antiepileptic treatment-resistant convulsions. Here we offer a 72 year old male patient glossopharengial neuralgia after swallowing associated with recurrent episodes of syncopal convulsions. The patient was successfully treated with temporary pacemaker and carbamazepine. This phenomenon is noteworthy in terms of both asystole triggered by glossopharengial neuralgia and syncopal convulsions which are rare in the differential diagnosis of epileptic seizures.

Keywords: glossopharengial neuralgia, asystole, syncopal convulsion


Glossofarengeal Nevraljinin Tetiklediği Senkopal Konvülziyon Olgusu

İrem Taşcı1, İbrahim Beydilli2, Caner Feyzi Demir3, FERHAT BALGETİR3, MURAT GÖNEN3, Meryem Bakır1
1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Malatya, Türkiye
2Mardin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Mardin, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Senkopal konvülziyonların ve epileptik nöbetlerin klinik olarak ayırtedilmesi zordur ve tedavi yaklaşımları farklılık gösterir. Antiepileptik tedaviye dirençli konvülziyonların ayırıcı tanısında serebral perfüzyonu bozan kardiyak aritmileri düşünmek önemlidir. Bu yazıda, yutkunma ile ilişkili tekrarlayan senkopal konvülsiyon atakları olan 72 yaşındaki glossofarengeal nevraljili erkek hasta sunuldu. Hasta geçici kalp pili ve karbamazepin ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Bu olgu, epileptik nöbetlerin ayırıcı tanısında nadir görülen glossopharengial nevralji ve buna bağlı asistolinin tetiklediği senkopal konvülziyonlara dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: glossofarengial nevralji, asistoli, senkopal konvülziyon


İrem Taşcı, İbrahim Beydilli, Caner Feyzi Demir, FERHAT BALGETİR, MURAT GÖNEN, Meryem Bakır. A Case of Syncopal Convulsions Triggered by Glossopharyngeal Neuralgia. Ağrı. 2021; 33(3): 197-199

Corresponding Author: İrem Taşcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.