ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Anterior approach to suprascapular nerve block combined with axillary nerve block for shoulder arthroplasty [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(3): 175-176 | DOI: 10.14744/agri.2021.77527  

Anterior approach to suprascapular nerve block combined with axillary nerve block for shoulder arthroplasty

Hadi Ufuk Yörükoğlu1, Yavuz Gürkan2, Can Aksu3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kınık State Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Koç University, İstanbul, Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye

Arthroscopic shoulder operations are associated with postoperative pain, which can lead to chronic pain if not treated effectively. The classic posterior approach for the suprascapular nerve is associated with higher technical failures, and it is a more painful procedure for the patients. We report a case of a 72-year-old male patient who underwent right shoulder arthroplasty. We performed ultrasound-guided suprascapular nerve block with an anterior approach, combined with an axillary nerve block, and provided effective analgesia.

Keywords: Anterior approach suprascapular nerve block, postoperative pain, shoulder arthroplasty.


Omuz artroplastisinde anterior yaklaşımla supraskapular sinir bloğu ile aksiller sinir bloğu

Hadi Ufuk Yörükoğlu1, Yavuz Gürkan2, Can Aksu3
1Kınık Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Koç Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Omuzun artroskopik operasyonlarında postoperatif ağrı etkili bir şekilde tedavi edilmezse kronik ağrı gelişebilir. Supraskapular sinir bloğunda klasik posterior yaklaşım daha yüksek oranda teknik başarısızlıkla ilgilidir ve hastalar için daha ağrılı bir işlemdir. Bu olgu sunumunda, elektif sağ omuz artroplasti operasyonu olan ve etkin postoperatif analjezi sağladığımız 72 yaşındaki erkek hastaya uyguladığımız ultrasonografi eşliğinde aksiller sinir bloğu ile anterior yaklaşımla yapılan supraskapular sinir bloğu ele alındı.

Anahtar Kelimeler: Anterior supraskapular sinir bloğu, aksiller sinir bloğu, postoperatif ağrı, omuz artroplasti.


Hadi Ufuk Yörükoğlu, Yavuz Gürkan, Can Aksu. Anterior approach to suprascapular nerve block combined with axillary nerve block for shoulder arthroplasty. Ağrı. 2023; 35(3): 175-176

Corresponding Author: Hadi Ufuk Yörükoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.