ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Radiation safety in invasive pain medicine [Ağrı]
Ağrı. 0; 18(2): 15-22

Radiation safety in invasive pain medicine

Emin Alp Yentür1, Petek Bayındır2, Yüksel Pabuşcu2
1Celal Bayar University Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology, Manisa, Turkey
2Celal Bayar University Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Manisa, Turkey

Invasive procedures have been an inseparable part of contemporary pain medicine. As a result, flouroscope has been an indispensable equipment in our daily practice but this development brings some questions into mind like how much knowledge do we have about the operation of flouroscope, ionizing radiation and radiation safety? We
aimed to give basic information about radiation physics, ionizing radiation. Besides, important points about radiation safety will be specially emphasized.

Keywords: Radiation, safety, pain medicine


Girişimsel ağrı tedavisinde radyasyon güvenliği

Emin Alp Yentür1, Petek Bayındır2, Yüksel Pabuşcu2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

İnvazif girişimler günümüzde artık ağrı tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun gereği olarak floroskopi günlük uygulamalarımızda çok sık kullanılır hale gelmiştir. Ancak bu gelişme şu soruyu akla getirmektedir: Floroskop kullanımı, iyonizan radyasyon ve radyasyondan korunma konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz? Bu derlemede, önce
radyasyon fiziği ve iyonizan radyasyon hakkında temel bilgiler verilecek, daha sonra da radyasyon güvenliği konusunda bilinmesi gereken noktalar vurgulanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, güvenlik, algoloji


Emin Alp Yentür, Petek Bayındır, Yüksel Pabuşcu. Radiation safety in invasive pain medicine. Ağrı. 0; 18(2): 15-22

Corresponding Author: Emin Alp Yentür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.