ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Internal carotid artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache [Ağrı]
Ağrı. 2020; 32(1): 55-57 | DOI: 10.5505/agri.2017.76094  

Internal carotid artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache

Zeynep Issı1, Yüksel Erkin2, Vesile Öztürk3
1Division of Algology, Department of Neurology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Division of Algology, Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Neurology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Cervical artery dissection is an acute arterial disease. Although it is not a common disease, 40-60% cerebral infarction and 20-30% transient ischemic attack could be seen. Thus, cervical artery dissection is important to recognize. Fifty-three years old female patient consulted with head, neck and face endaural pain that started after than spread directly left face half, effect of sometimes orbita and sometimes submaxillary area, occasionally accompanied by redness in the eye, extending from a few minutes to a few hours, it has been sharp and pulsatil characteristics and she never experienced before similar. Although not typical, with the initial diagnosis was trigeminal neuralgia and cluster headache (CH), carbamazepine and tramadol treatment were started. The patient who had neck pain was severe during USG, and with atypical features was BT angioed to the brain and neck concerning differential diagnosis of the patient. It was detected profile compatible with dissection at left ICA proximal. In the literature, there are rare cases of ICA dissection mimicking CH and other trigeminal autonomic cephalalgias. A common recommendation in CH case reports is the need for neurovascular imaging in cases with atypical features.

Keywords: Cluster, dissection; internal carotid artery; trigeminal neuralgia.


Trigeminal nevralji ve küme başağrısını taklit eden internal karotid arter diseksiyonu

Zeynep Issı1, Yüksel Erkin2, Vesile Öztürk3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim dalı, Algoloji Bilim dalı, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim dalı, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim dalı, İzmir, Turkey

Servikal arteriel diseksiyon, akut arteriel bir hastalıktır. Sık rastlanan bir hastalık olmamakla birlikte %40-60 oranında serebral infarkt ve %20-30 oranında geçici iskemik atak görülebileceğinden tanınması önemlidir. Elli üç yaşında kadın hasta, hastaneye geldiğinde dört gündür olan, başlangıçta kulak içinden başlayıp yayılan, daha sonra direk sol yüz yarısında, bazen orbitaya bazen de alt çene bölgesine vuran, zaman zaman gözde kızarıklığın da eşlik edebildiği, birkaç dakikadan birkaç saate uzayan, keskin ve zonklayıcı vasıfta çok şiddetli, daha önce hiç yaşamadığı baş, yüz ve boyun ağrısı ile başvurdu. Tipik olmamakla birlikte trigeminal nevralji ve küme başağrısı ön tanıları ile karbamazepin ve tramadol başlanıldı. Boyun ağrısı ultrasonografi (USG) sırasında şiddetli olan ve atipik özellikleri olan hastaya ayırıcı tanı açısından beyin ve boyun bilgisayarlı tomografi (BT) Angio çekildi. Sol internal karotid arter (İCA) proksimalinde diseksiyon ile uyumlu görünüm saptandı. Literatürde nadir olarak küme başağrısını ve diğer trigeminal otonomik sefaljileri taklit eden İCA diseksiyonu vakaları vardır. Küme başağrısı vaka bildirimlerindeki ortak öneri ise atipik özellikler olan durumlarda nörovasküler görüntülemenin gerekliliğidir.

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon, internal karotid arter; küme; trigeminal nevralji.


Zeynep Issı, Yüksel Erkin, Vesile Öztürk. Internal carotid artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache. Ağrı. 2020; 32(1): 55-57

Corresponding Author: Zeynep Issı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.