ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Cervical epidural steroid injections for symptomatic disc herniations [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(3): 130-134 | DOI: 10.5505/agri.2012.75537  

Cervical epidural steroid injections for symptomatic disc herniations

Burhanettin Usta, Bünyamin Muslu, Rüveyda İrem Demircioğlu, Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Safinaz Karabayırlı
Department Of Anesthesiology, Fatih University School Of Medicine, Ankara, Turkey

Cervical radiculopathy is widespread in society, the methods used in the treatment of a wide range of conservative treatment, surgical treatment is located. Invasive approaches are optimal for the treatment of radicular pain there is no consensus yet. However, cervical epidural steroid injection (CESI) has been used for the patients with symptoms of cervical discopathy. The 6-month period of treatment results of 58 patients, diagnosed as symptomatic cervical radiculopathy and applied CESI within one year period, were evaluated retrospectively. While the patients were in a sitting position and the head flexed after sterilization, the C7-T1 epidural space was entered using the median approach and the hanging drop technique and the 6 ml solution, consisted of triamsinolon 80 mg with 10 mg levobupivacaine, was injected prepared previously. Following the CESI application, the posttreatment VAS values of the patients were significantly lower than pretreatment VAS values. The treatment success rates for CESI application were 93% in first month, 86% in 3th months, 72% in 6th months respectively. The CESI application is an effective method in the treatment of cervical radiculopathy and reduces the rate of patients needing surgery.

Keywords: cervical epidural steroid injection, patient satisfaction, pain score


Semptomatik disk hernilerinde servikal epidural steroid uygulaması

Burhanettin Usta, Bünyamin Muslu, Rüveyda İrem Demircioğlu, Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Safinaz Karabayırlı
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon Ad, Ankara, Türkiye

Servikal radikülopati toplumda yaygın olup, tedavisinde kullanılan yöntemler konservatif tedaviden cerrahi tedaviye kadar geniş bir aralıkta yer almaktadır. Optimal radiküler ağrı tedavisinde invaziv yaklaşımlar açısından henüz tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Servikal diskopati semptomları gösteren hastalarda servikal epidural steroid injeksiyonu (SESİ) bu tedavi yaklaşımlarından birisidir. 1 yıllık dönem içerisinde semptomatik servikal radikülopati tanısı almış 58 hastaya uyguladığımız SESİ tedavisinin 6 aylık dönemdeki sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar oturur ve baş fleksiyon pozisyonda iken standart sterilizasyon sonrası C7-T1 aralığından median yaklaşım ve asılı damla tekniği kullanılarak epidural aralığa girildi ve daha önceden hazırlanmış olan, içerisinde 80 mg triamsinolon ile 10 mg levobupivakainin bulunduğu 6 ml’lik solüsyon enjekte edildi. SESİ uygulaması sonrası hastaların VAS değerlerinin tedavi öncesi değerlere göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. SESİ tedavisinde başarı oranları 1. ayda %93, 3. ayda %86 ve 6.ayda %72 idi. SESİ uygulaması servikal radikülopati tedavisinde etkili bir yöntemdir ve hastaların cerrahiye ihtiyaç duyma oranlarını düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Servikal epidural steroid injeksiyonu, hasta memnuniyeti, ağrı skoru


Burhanettin Usta, Bünyamin Muslu, Rüveyda İrem Demircioğlu, Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Safinaz Karabayırlı. Cervical epidural steroid injections for symptomatic disc herniations. Ağrı. 2012; 24(3): 130-134

Corresponding Author: Burhanettin Usta, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.