ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Analgesic Effect of Anatolian Propolis in Mice [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(2): 47-50 | DOI: 10.5505/agri.2011.73745  

Analgesic Effect of Anatolian Propolis in Mice

Kıvanç Kamburoğlu1, Tuncer Özen2
1Ankara University, Faculty Of Dentistry,Oral Diagnosis And Radiology Department
2Gülhane Military Medical Academy, Dental Science Center,oral Diagnosis And Radiology Department
3Gülhane Military Medical Academy, Dental Science Center,department Of Conservative Treatment

Objective: The aim of the present study was to assess the analgesic effect of Anatolian Propolis, which is added to toothpastes as a prophylactic component for periodontal diseases.
Methods: Water, ethanol and acetone extracted Anatolian Propolis were prepared. Analgesic effect of the extracts was assessed using the tail-flick test in mice (n=6 per each extract). Comparison among groups were made by using one-way ANOVA, followed by post-hoc Scheffe's test to determine significant differences among the means of the data groups. P<0.05 was accepted as significant difference.
Results: We found that water extracted Anatolian Propolis caused a significant increase, 1.61 fold increase (p<0.001 versus control), of the latency time using tail-flick test in mice. However, acetone extracted and ethanol extracted propolis led no significant effect.
Conclusion: We proved the analgesic effect of water extracted Anatolian Propolis. Thus, propolis used in the composition of toothpastes may be beneficial in terms of its analgesic action in addition to its other favorable effects.

Keywords: Propolis, dental pain, analgesia, toothpaste


Farelerde Anadolu propolisinin analjezik etkisi

Kıvanç Kamburoğlu1, Tuncer Özen2
1Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji AD
2GATA, Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi, Oral Diagnoz ve Radyoloji AD
3GATA, Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi, Konservatif Tedavi AD

Amaç: Bu çalışmanın amacı periodontal hastalıklarda profilaktik bileşen olarak eklenen Anadolu propolisinin analjezik etkisinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Su, etanol ve asetondan ekstre edilmiş Anadolu propolisi hazırlandı. Ekstrelerin analjezik etkisi fare tail-flick testi ile değerlendirildi (n=6 her bir ekstre için). Gruplar arası karşılaştırmalar için tek yönlü ANOVA, sonrasında ise data grupları ortalamalarının arasındaki belirgin farkların saptanması amacıyla post-hoc Scheffe's testi uygulandı. P<0.05 anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.
Bulgular: Sudan ekstre edilmiş Anadolu propolisi tail-flick testi ile farelerde latens sürenin belirgin şekilde 1.61 kat artışına neden oldu (p<0.001). Ancak, aseton ve etanol den ekstre edilmiş propolisin belirgin bir etkisi ortaya konamadı.
Sonuç: Anadolu propolisinin analjezik etkisi kanıtlandı. Propolisin diş macunlarında kullanılması diğer olumlu etkileri ile beraber analjezik açıdan da faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Propolis, dental ağrı, analjezi, diş macunu


Kıvanç Kamburoğlu, Tuncer Özen. Analgesic Effect of Anatolian Propolis in Mice. Ağrı. 2011; 23(2): 47-50

Corresponding Author: Kıvanç Kamburoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.