ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  The prevalence of low back pain and its relationship with household jobs and other factors in a group of women in a rural area in Manisa [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(4): 51-56

The prevalence of low back pain and its relationship with household jobs and other factors in a group of women in a rural area in Manisa

Pınar Erbay Dündar1, Beyhan Cengiz Özyurt1, Dilek Özmen2
1Celal Bayar University, Faculty Of Medicine, Public Health Department, Manisa, Turkey
2Celal Bayar University, School Of Health, Department Of Public Health Nursing, Manisa, Turkey

The aims of this cross-sectional study were to determine the prevalence of low back pain and to evaluate the effects of household jobs on low back pain in women living in a rural setting in Manisa. Study population is consisted of 302 women and cluster sampling is performed according to percentage of health center district populations. Participation ratio of this study was 89.1%. Univariete and multivariete risk approach in 95% confidence interval and t test were performed in data analysis. Brief Disability Questionnaire was applied to the study group. Life time and point prevalence of low back pain were determined 79.2% and 34.9% of the study group. Low back pain risk in 95%CI was higher in wrong posture during ironing, heavy load lifting, overweight/obesity and disability 2.2(1.1-4.5), 4.5 (2.1-9.2), 3.8 (1.7-8.3) and 9.2 (4.3-19.7) times respectively.For preventive health measures it is necessary to apply ergonomic working conditions and to give appropriate postural habits to women.

Keywords: Low back pain, prevalence, household jobs, ergonomy


Manisa’da kırsal bir bölgede kadınlarda bel ağrısı sıklığı; ev işleri ve diğer faktörlerle ilişkisi

Pınar Erbay Dündar1, Beyhan Cengiz Özyurt1, Dilek Özmen2
1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü, Manisa, Türkiye

Manisa’da kırsal bir alanda yürütülen bu kesitsel araştırmada kadınlarında bel ağrısı sıklığı ve ev işleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma grubu 302 kişiden oluşmuş ve mahalle nüfuslarına orantılı küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılım oranı %89.1’dir. İstatistiksel analizde t testi, %95 güven aralığında tek değişkenli ve çok değişkenli risk analizi uygulanmıştır. Araştırma grubunda yeti yitimi düzeyleri Kısa Yeti Yitimi Anketi ile değerlendirilmiştir. Araştırma grubunda bel ağrısının nokta ve yaşam boyu prevalansı %34.9 ve %79.2’dir. Ev işlerinden ütü yapma sırasında hatalı vücut postüründe çalışmanın [2.2 (1.1-4.5)], yeti yitimi varlığının [9.2 (4.3-19.7)], ağır yük taşımanın [4.5 (2.1-9.2)], ve kilolu/obez olan kadınların [3.8(1.7-8.3)], bel ağrısı açısından risk taşıdıkları saptanmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri açısından ev kadınlarında aynı zamanda çalışma ortamı olan ev işlerinin yapılmasında uygun duruş alışkanlıklarının kazandırılması ve ergonomik çalışma koşullarının yaşama geçirilmesi gereklidir.
Anahtar kelimeler: bel ağrısı, prevalans, ev işleri, ergonomi

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, prevalans, ev işleri, ergonomi


Pınar Erbay Dündar, Beyhan Cengiz Özyurt, Dilek Özmen. The prevalence of low back pain and its relationship with household jobs and other factors in a group of women in a rural area in Manisa. Ağrı. 2006; 18(4): 51-56

Corresponding Author: Pınar Erbay Dündar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.