ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Greater occipital nevre block in migraine headache: Preliminary results of 10 patients [Ağrı]
Ağrı. 2008; 20(1): 47-50

Greater occipital nevre block in migraine headache: Preliminary results of 10 patients

Suna Akın Takmaz1, Nurten İnan1, Serap Üçler2, Mehmet Akif Yazar1, Levent İnan2, Hülya Başar1
1Ministry Of Health Ankara Training And Research Hospital, Anesthesiolgy And Reanimation Department, Ankara, Turkey
2Ministry Of Health, Ankara Training And Research Hospital, Neurology Department, Ankara, Turkey

Despite a favorable clinical experience, there are little evidence existing about the effects of greater occipital nerve (GON) block in migraine treatment. In an open, preliminary trial we evaluated the use of GON block with 0,5 % bupivacaine, in prevention of migraine attacks.Ten women suffering from migraine diagnosed according to International Headache Society criteria were evaluated in a six-month study. During the treatment and entire follow-up period, the patients avoided prophylactic therapy. Patients were given 3 times GON blocks with 0,5 % bupivacaine one week intervally. Afterwards blocks were repeated for a maximum 5 sessions depending on the clinical response. Clinical evaluation was assessed using a monthly Total Pain Index (TPI), and recording of the number of migraine attacks and analgesic consumption per month. At the end of the first month, TPI reduced from 308,3±55,2 to 114,1±4,7 (p=0,005). When compared to the values before treatment, it was seen that during the first month mean number of migraine attacks reduced from 12,6±4,8 to 4,9±1,8, mean analgesic consumption reduced from 11,0±3,4 to 4,9±1,1, and these reductions lasted up to six months. During the treatment no severe advers effect was seen in all cases. Although preliminary and obtained on a limited number of patients, our results show that the GON block with 1,5 ml of 0,5% bupivacaine does not have any severe advers effect and is effective in the prevention of migraine attacks.

Keywords: Migraine, greater occipital nerve block, bupivacaine


Migren baş ağrısında büyük oksipital sinir bloğu: 10 hastanın ön sonuçları

Suna Akın Takmaz1, Nurten İnan1, Serap Üçler2, Mehmet Akif Yazar1, Levent İnan2, Hülya Başar1
1S. B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2S. B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Klinik kullanımda lehte sonuçları olmasına rağmen, migren tedavisinde büyük oksipital sinir bloğunun (GON) etkisine dair az sayıda kanıt bulunmaktadır. Bir ön çalışmayla migren ataklarının önlmenmesinde % 0,5 bupivakain ile GON bloğu uygulamasının etkisini değerlendirdik. Uluslararası baş ağrısı birliği kriterlerine göre migren tanısı alan 10 hasta altı aylık bir çalışma ile değerlendirildi. Tedavi ve takip süresince hastalara profilaktif tedavi verilmedi. Hastalara 1,5 ml-% 0,5 bupivacaine ile 1 hafta arayla 3 kez GON bloğu tekrarlandı. Takiben çalışma süresince bloklar klinik cevaba göre maksimum 5 kez tekrarlandı. Klinik değerlendirme aylık total ağrı indeksi (TPI) ile 1 ay içerisindeki migren atak sıklığı ve analezik tüketimi kaydedilerek yapıldı. İlk ayın sonunda hastaların ortalama TPI değeri 308,3±55,2’den 114,1±4,7’e düştü. Tedavi öncesi değerleri ile karşılaştırıldığında ilk ay süresince ortalama migren atak sayıları 12,6±4,8’den 4,9±1,8’e, analjezik tüketimleri ise 11,0±3,4’den 4,9±1,1’e düştü ve bu düşüşler 6 ay süresince sürdü. Tedavi süresince vakaların hiçbirisinde ciddi yan etki görülmedi. Sonuçlarımız, ön çalışma niteliğinde olup, az sayıdaki hastadan elde edilmiş olmakla birlikte, 1,5 ml-%0,5 bupivakain ile GON blokajının migren ataklarının önlenmesinde etkili olduğunu ve GON blokajının ciddi bir yan etkisi olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Migren, büyük oksipital sinir bloğu, bupivakain


Suna Akın Takmaz, Nurten İnan, Serap Üçler, Mehmet Akif Yazar, Levent İnan, Hülya Başar. Greater occipital nevre block in migraine headache: Preliminary results of 10 patients. Ağrı. 2008; 20(1): 47-50

Corresponding Author: Suna Akın Takmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.