ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Spread of anesthetics in peripheral blocks at the neck-shoulder junction according to the localization of clavicle (case series) [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 308-310 | DOI: 10.14744/agri.2021.73604  

Spread of anesthetics in peripheral blocks at the neck-shoulder junction according to the localization of clavicle (case series)

Ergün Mendeş1, Aziz Yarbil1, Hüseyin Göçergil1, Yusuf Emeli2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kilis State Hospital, Kilis, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Seyhan State Hospital, Adana, Türkiye

After the brachial plexus blocks, local anesthetics do not diffuse under the clavicle and can spread to the epidural space with a cephalic tendency. We aimed to show how the local anesthetic spread will be according to the integrity of the clavicle by adding contrast agent to the peripheral blocks. We observed that the barrier created by the clavicle at the neck-shoulder junction disappeared in fracture >2 cm and the drug distribution showed a caudal transition. We think that the type and degree of clavicle fracture changes the drug diffusion and affects the success of the block.

Keywords: Clavicle fracture, peripheral block, X-ray imaging.


Boyun-omuz bileşkesinde periferik bloklarda klavikula lokalizasyonuna göre anestetiklerin yayılması (olgu serisi)

Ergün Mendeş1, Aziz Yarbil1, Hüseyin Göçergil1, Yusuf Emeli2
1Kilis Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Kilis, Türkiye.
2Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Seyhan Devlet Hastanesi, Adana, Türkiye

Brakiyal pleksus bloklarından sonra lokal anestetikler klavikula altına yayılmaz ve sefalik bir eğilimle epidural boşluğa yayılabilir. Periferik bloklara kontrast madde ekleyerek lokal anestezik yayılmanın klavikula bütünlüğüne göre nasıl olacağının gösterilmesi amaçlandı. Boyun-omuz bileşkesinde klavikulanın oluşturduğu bariyerin >2 cm kırıkta kaybolduğu ve ilaç dağılımının kaudal geçiş gösterdiği gözlemlendi. Klavikula kırığının tipi ve derecesinin ilaç difüzyonunu değiştirdiği ve blokun başarısını etkilediği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Klavikula fraktürü, periferik blok, X-ray görüntüleme.


Ergün Mendeş, Aziz Yarbil, Hüseyin Göçergil, Yusuf Emeli. Spread of anesthetics in peripheral blocks at the neck-shoulder junction according to the localization of clavicle (case series). Ağrı. 2022; 34(4): 308-310

Corresponding Author: Ergün Mendeş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.