ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Spread of anesthetics in peripheral blocks at the neck-shoulder junction according to the localization of clavicle (Case Series) [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-73604 | DOI: 10.14744/agri.2021.73604  

Spread of anesthetics in peripheral blocks at the neck-shoulder junction according to the localization of clavicle (Case Series)

Ergun Mendes1, Aziz Yarbil1, Huseyin Gocergil1, Yusuf Emeli2
1Anesthesiology and Reanimation, Kilis State Hospital, Kilis, Turkey
2Anesthesiology and Reanimation, Seyhan State Hospital, Adana, Turkey

After the brachial plexus blocks, local anesthetics do not diffuse under the clavicle and can spread to the epidural space with a cephalic tendency. We aimed to show how the local anesthetic spread will be according to the integrity of the clavicle by adding contrast agent to the peripheral blocks. We observed that the barrier created by the clavicle at the neck-shoulder junction disappeared in fracture >2 cm and the drug distribution showed a caudal transition. We think that the type and degree of clavicle fracture changes the drug diffusion and affects the success of the block.

Keywords: clavicle fractue, peripheral block, x-ray imaging


Boyun-omuz bileşkesinde periferik bloklarda klavikula lokalizasyonuna göre anestetiklerin yayılması (Olgu Serisi)

Ergun Mendes1, Aziz Yarbil1, Huseyin Gocergil1, Yusuf Emeli2
1Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kilis Devlet Hastanesi, Kilis, Türkiye
2Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Seyhan Devlet Hastanesi, Adana, Türkiye

Brakiyal pleksus bloklarından sonra lokal anestetikler klavikula altına yayılmaz ve sefalik bir eğilimle epidural boşluğa yayılabilir. Periferik bloklara kontrast madde ekleyerek lokal anestezik yayılmanın klavikula bütünlüğüne göre nasıl olacağını göstermeyi amaçladık. Boyun-omuz bileşkesinde klavikulanın oluşturduğu bariyerin >2 cm kırıkta kaybolduğunu ve ilaç dağılımının kaudal geçiş gösterdiğini gözlemledik. Klavikula kırığının tipi ve derecesinin ilaç difüzyonunu değiştirdiğini ve bloğun başarısını etkilediğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Klavicula fraktürü, periferik block, x-ray görüntüleme
Corresponding Author: Ergun Mendes, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.