ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 4  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Unilateral Isolated Alar Ligament Rupture in an Adult Female Patient [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-73555 | DOI: 10.14744/agri.2019.73555  

Unilateral Isolated Alar Ligament Rupture in an Adult Female Patient

Semih Keskil1, Ulaş Yüksel1, Yasemin Karadeniz Bilgili2, Avni Babacan3
1Department of Neurosurgery, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey
2Department of Radiology, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey
3Department of Algology, Gazi University, Ankara

Only seven cases of isolated unilateral rupture of the alar ligament had been previously reported. The authors report the first adult female case of this rare injury.
The patient in their case, a 36-year-old female presented after a trauma due to falling and at that moment, she had fainted due to a sudden pain between the neck and head. The radiological examinations (magnetic resonance imaging and X rays) had been interpreted as normal. She had a positive Alar ligament test at the right side, and a thin section craniovertebral junction computed tomography was obtained which revealed asymmetrically left sided odontoid process and a new magnetic resonance imaging revealed a right sided alar ligament rupture. Thus she underwent a bilateral greater occipital nerve block together with pulse radiofrequency and trigger point injection at splenius capitis, levator scapula and trapezius followed by the application of an halo orthosis to be worn for three months. The patient was found to be pain free in the follow-up examinations.
With pure unilateral alar ligament rupture, the atlantoccipital joint is not disrupted and the craniovertebral junction is not destabilized. To date, only eight cases of isolated unilateral alar ligament rupture have been reported one of which was a 25 years old male; all of whom presented with marked neck pain and treated by external immobilization for four weeks to four months and our case is the first adult female patient.

Keywords: adult, alar ligament, rupture, unilateral


Erişkin Bir Kadın Hastada Tek Taraflı İzole Alar Ligament Rüptürü

Semih Keskil1, Ulaş Yüksel1, Yasemin Karadeniz Bilgili2, Avni Babacan3
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Daha önce tek taraflı izole alar ligament rüptürü yedi vaka bildirilmiştir. Yazarlar, bu nadir yaralanmanın ilk yetişkin kadın olgusunu bildirmektedir.
36 yaşında kadın hasta düşme sonrası merkezimize başvurdu. Düşme esnasında aldığı travma sonucu başlayan boyun ve baş arasında yoğun ağrı tarifledi. Radyolojik incelemeler (manyetik rezonans görüntüleme ve grafiler) normal olarak yorumlandı. Muayenesinde sağ tarafta alar ligaman testi pozitif bulundu. Çekilen ince kesitli baş boyun bileşke tomografisinde odontoid proçesin sol tarafta asimetrik olduğu farkedildi. Sonrasında çekilen menyetik rezonans görüntülemede izole sağ alar ligaman rüptürü saptandı. Bu nedenle hastaya iki taraflı oksipital sinir blokajı, pulsed radyofrekans ve splenius capitis, levator scapula, trapezius kaslarına tetik nokta enjeksiyonu uygulanarak hasta üç ay boyunca halo ortez ile takip edildi. İlerleyen takiplerinde hastanın ağrısız olduğu gözlendi.
Tek taraflı izole alar ligaman rüptürü ile atlantooksipital eklemde ayrışma gözlenmezken, kraniovertebral bileşkede instabilite gelişmediği gözlendi. Günümüze kadar izole alar ligaman rüptürü 8 kez rapor edilmiş olup bunlardan sadece biri 25 yaşında erkekti. Diğer hastalar çocukluk çağındaydı. Tüm olguların 4 hafta ile 4 aylık eksternal fiksatörlerle tedavi edildiği gözlendi. Bizim olgumuz ise tek taraflı izole alar ligaman rüptürü gelişen ilk erişkin kadın hastadır.

Anahtar Kelimeler: alar ligaman, erişkin, rüptür, tek taraflı
Corresponding Author: Ulaş Yüksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.