ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Ultrasound-guided bilateral infraclavicular block: case report [Ağrı]
Ağrı. 2010; 22(1): 41-43

Ultrasound-guided bilateral infraclavicular block: case report

Murat Tekin, Yavuz Gürkan, Duygu Baykal Ceylan, Mine Solak, Kamil Toker
Department Of Anesthesiology, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey

Bilateral brachial plexus block is rarely performed due to the risk of systemic toxicity of local anesthetics. Therefore, general anesthesia is generally preferred in bilateral extremity operations. However, usage of ultrasound allows easy visualization of the structures of the vessels and the nerves. In this case report, we present a 28-year-old man who was scheduled for bilateral hand surgery with ultrasound-guided bilateral infraclavicular block after he refused general anesthesia. After visualization of the axillary artery and the cords of the brachial plexus with linear ultrasound probe, the mixture of local anesthetics, which was prepared as 20 ml for each extremity (10 ml 2% lidocaine (with 5 μg. ml-1 adrenaline) + 10 ml 7.5% levobupivacaine), was injected using triple injection method. During block performance, no complication developed. In conclusion, we think that infraclavicular block can be safely performed bilaterally with ultrasound guidance, which allows a reduction in the dose of local anesthetic.

Keywords: Bilateral infraclavicular block, ultrasound


Ultrason rehberliğinde bilateral infraklavikuler blok: Olgu sunumu

Murat Tekin, Yavuz Gürkan, Duygu Baykal Ceylan, Mine Solak, Kamil Toker
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli

Sistemik lokal anestezik toksistesi riski nedeniyle bilateral brakiyal pleksus bloğu nadiren uygulanır. Bu nedenle, bilateral ekstremite operasyonlarında çoğunlukla genel anestezi tercih edilir. Bununla birlikte, ultrason kullanımı damar ve sinir yapılarının rahatlıkla görüntülenebilmesine olanak verir. Biz bu yazımızda, bilateral el yaralanması nedeniyle ameliyat edilecek olan, fakat genel anestezi istemeyen 28 yaşında bir erkek hastada, ultrason yardımıyla bilateral infraklavikuler blok uygulamasını sunmayı amaçladık. Lineer ultrason probu ile aksiller arter ve brakiyal pleksusun kordları görüntülendikten sonra her bir ekstremite için 20’şer ml lokal anestezik karışımı (10 ml %2 lidokain (5 μg. ml-1 adrenalin içerecek şekilde) + 10 ml %7.5 levobupivakain) üçlü enjeksiyon yöntemi ile enjekte edildi. Blok sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Sonuç olarak, infraklavikuler bloğun, ultrason yardımı ile lokal anestezik dozu azaltılarak güvenle bilateral uygulanabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bilateral infraklavikuler blok, ultrason


Murat Tekin, Yavuz Gürkan, Duygu Baykal Ceylan, Mine Solak, Kamil Toker. Ultrasound-guided bilateral infraclavicular block: case report. Ağrı. 2010; 22(1): 41-43

Corresponding Author: Murat Tekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.