ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Infraclavicular block for elbow surgery in a patient with pneumonectomy: Case report [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(3): 172-174 | DOI: 10.14744/agri.2021.68726  

Infraclavicular block for elbow surgery in a patient with pneumonectomy: Case report

Muhammet Ahmet Karakaya, Muhammet Selman Söğüt, Seçil Çetin, Mete Manici, Yavuz Gürkan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Diaphragmatic paralysis is one of the most important complications of upper extremity blocks and therefore limits the use of these blocks in patients with impaired respiratory functions. The appropriate block type should be selected by evaluating the location of the surgery and the risks of diaphragmatic paralysis of various blocks. In this case report, we aimed to evaluate the peripheral nerve blocks associated with diaphragmatic paralysis by presenting the anesthesia management of a patient with pneumonectomy planned for elbow arthroplasty due to elbow luxation.

Keywords: Diaphragmatic paralysis,, infraclavicular block, pneumonectomy.


Pnömonektomili bir hastada dirsek cerrahisi için infraklavikular blok uygulaması: Olgu sunumu

Muhammet Ahmet Karakaya, Muhammet Selman Söğüt, Seçil Çetin, Mete Manici, Yavuz Gürkan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Üst ekstremite bloklarının en önemli komplikasyonlarından biri olan diyafram paralizi, özellikle solunum fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda bu blokların kullanımını kısıtlamaktadır. Cerrahinin yeri ve çeşitli blokların diyafram paralizi yapma riskleri değerlendirilerek uygun blok tipi seçilmelidir. Bu yazıda, dirsek luksasyonu nedeniyle dirsek artroplastisi yapılması planlanan pnömonektomili bir hastanın anestezi yönetimi sunularak diyafram paraliziyle ilişkili periferik sinir bloklarının de-ğerlendirilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Diyafram paralizi, pnömonektomi, infraklavikular blok.


Muhammet Ahmet Karakaya, Muhammet Selman Söğüt, Seçil Çetin, Mete Manici, Yavuz Gürkan. Infraclavicular block for elbow surgery in a patient with pneumonectomy: Case report. Ağrı. 2023; 35(3): 172-174

Corresponding Author: Muhammet Ahmet Karakaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.