ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The role and impact of the headache nurse specialist [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(1): 75-76 | DOI: 10.14744/agri.2020.67365  

The role and impact of the headache nurse specialist

Ria Bhola1, Devrimsel Harika Ertem2
1The Migraine Trust, London, United Kingdom
2Department of Pain Management, University of Health Sciences, Şisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

In the current paper, we aim to emphasize the pivotal role of the specialist headache nurse whose scope of work is clearly defined and detailed in western medical practice within tertiary care.

Keywords: headache, pain, nurse, headache specialist nurse


Baş ağrısı hemşiresinin rolü ve önemi

Ria Bhola1, Devrimsel Harika Ertem2
1The Migraine Trust, Londra, Birleşik Krallık
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağrı Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bu yazıda batı tıp pratiğinde tersiyer baş ağrısı kliniğinde görev tanımı ayrıntılı olarak tarif edilen baş ağrısı hemşiresinin görevlerinin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: baş ağrısı, ağrı, hemşire, baş ağrısı hemşiresi


Ria Bhola, Devrimsel Harika Ertem. The role and impact of the headache nurse specialist. Ağrı. 2022; 34(1): 75-76

Corresponding Author: Devrimsel Harika Ertem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.