ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Inactivated COVID-19 vaccine-related herpes zoster and postherpetic neuralgia; three case reports [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-66642

Inactivated COVID-19 vaccine-related herpes zoster and postherpetic neuralgia; three case reports

Meltem Kanar
Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Department Of Algology

Summary
Vaccination programs against COVID-19 have been implemented all over the world since December 2020. Beside the common side effects of vaccines, there are also increasing reports of herpes zoster (HZ) activation. In this report, we describe three cases of herpes zoster, one of them with postherpetic neuralgia after receiving inactivated Covid-19 vaccine.
The first two patients developed herpes zoster eight and ten days after vaccination, respectively. When pain could not be controlled with paracetamol and non-steroidal anti-inflammatories, the patients received weak opioid codeine. In addition, the first patient received gabapentin, and the second patient was applied erector spina plane block. The third patient was admitted four months after the diagnosis of herpes zoster and considered to have postherpetic neuralgia (PHN) and pain palliation was provided with tramadol.
Although the exact cause has not yet been fully resolved, increased reports of HZ after vaccination suggest a link between vaccines and HZ. Considering that receiving Covid-19 vaccines will going on, HZ and PHN cases will continue to be seen. More epidemiological studies are needed to further evaluate the relationship between covid-19 vaccines and HZ.

Keywords: Covid-19 disease, Vaccination, Herpes zoster, Postherpetic neuralgia


İnaktive COVID-19 aşısı ile ilişkili herpes zoster ve postherpetik nevralji; üç vaka raporu

Meltem Kanar
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Algoloji Bilim Dalı

Aralık 2020'den beri tüm dünyada COVID-19'a karşı aşı programları uygulanmaktadır. Aşıların yaygın yan etkilerinin yanı sıra herpes zoster (HZ) aktivasyonu ile ilgili de artan vaka raporları bildirilmektedir. Bu vaka raporunda, inaktif Covid-19 aşısı olduktan sonra biri postherpetik nevralji gelişen üç herpes zoster vakasını tanımlıyoruz.
İlk iki hasta, aşılamadan sırasıyla sekiz ve on gün sonra herpes zoster gelişen hastaydı. Ağrı parasetamol ve nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlarla kontrol edilemeyince hastalara zayıf opioid olarak kodein verildi. Buna ek olarak, birinci hastaya gabapentin başlandı, ikinci hastaya ise erektör spina plan bloğu uygulandı. Üçüncü hasta herpes zoster tanısından dört ay sonra başvuran hastaydı ve postherpetik nevralji (PHN) olarak değerlendirildi, tramadol ile ağrı palyasyonu sağlandı.
Kesin neden henüz tam olarak belirlenememiş olsa da, aşılamadan sonra artan HZ raporları, aşılar ile herpes zoster gelişimi arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. Covid-19 aşılanmasının devam edeceği düşünüldüğünde HZ ve PHN vakaları görülmeye devam edecektir. Covid-19 aşıları ile HZ arasındaki ilişkiyi daha fazla değerlendirmek için daha fazla epidemiyolojik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 hastalığı, Aşılanma, Herpes zoster, Postherpetik nevralji
Corresponding Author: Meltem Kanar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.