ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Leriche syndrome [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(1): 38-42 | DOI: 10.5505/agri.2015.65983  

Leriche syndrome

Serdar Demirgan1, Abdullah Tolga Şitilci2, Sezen Solak3, Mehmet Salih Sevdi4, Kerem Erkalp4, Emin Köse5
1Department of Anaesthesiology, Düzce Atatürk State Hospital, Düzce, Turkey
2Department of Anaesthesiology, İstanbul University Dentistry Faculty, İstanbul, Turkey
3Department of Anaesthesiology, Ordu State Hospital, Ordu, Turkey
4Department of Anaesthesiology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of General Surgery, Büyükçekmece State Hospital, İstanbul, Turkey

Leriche syndrome is a disease that is characterized by a thrombotic occlusion in the aorta, frequently in the renal artery distal. The classical symptoms of this syndrome include pain in the lower extremities emerging during activity ( claudication ), impalpability of the femoral pulses and impotency in male patients. The definitive diagnosis of claudication, due to insufficient circulation as well as neurogenic-caused claudication, is hard. Medical history, physical examination and monitoring methods are important for definitive diagnosis. Impalpability of bilateral femoral pulses in physical examination may be a sign of leriche syndrome. With colored doppler ultrasonography, it can be demonstrated in cases having Leriche syndrome that there is no circulation in both iliac arteries. In these patients, thrombotic occlusion of the aorta shall be confirmed by computed tomography angiography. This case that we present is a case of Leriche syndrome in which the patient came to the hospital with the complaint of claudication and was diagnosed with lumbar disc herniation. Since vascular pathologies were not considered in definitive diagnosis, the treatment was delayed and it resulted in mortality; for this reason it is important. In the case of patients coming to hospital with complaints of leg pain, the vascular pathologies shall be thought of in the definitive diagnosis and the clinicians, and in that way leading to the diagnosis, shall depend on detailed patient history and comprehensive physical examination.

Keywords: Claudication, leriche syndrome, thrombosis.


Leriche sendromu

Serdar Demirgan1, Abdullah Tolga Şitilci2, Sezen Solak3, Mehmet Salih Sevdi4, Kerem Erkalp4, Emin Köse5
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Anestezi Kliniği
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anestezi Kliniği
3Ordu Devlet Hastanesi Anestezi Kliniği
4Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği
5Büyükçekmece Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Leriche sendromu aortada, sıklıkla renal arterlerin distalinde trombotik oklüzyonla karakterize bir hastalıktır. Bu sendromun klasik semptomları; alt ekstremitede egzersizle ortaya çıkan ağrı (klodikasyon), femoral nabızların palpe edilememesi ve erkek hastalarda impotanstır. Dolaşım yetersizliğine bağlı klodikasyon ile nörojen kaynaklı klodikasyonun ayırıcı tanısı zordur. Ayırıcı tanı yapılmasında anamnez, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri önemli yer tutar. Fizik muayenede bilateral femoral nabızların palpe edilememesi leriche sendromunu akla getirmelidir. Leriche sendromlu olgularda renkli Doppler ultrasonografi ile, her iki iliyak arterde de akım olmadığı gösterilebilir. Bu hastalarda bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile aortadaki trombotik tıkanıklık doğrulanmalıdır. Sunduğumuz bu vaka klodikasyon şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve lomber disk hernisi tanısı konulmuş bir Leriche sendorumu vakasıdır. Ayırıcı tanıda vasküler patolojiler düşünülmemesi nedeniyle tedavisinde geçikilmiş ve mortaliteyle sonuçlanmış olması nedeniyle önem taşımaktadır. Bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastalarda vasküler patolojiler ayırıcı tanıda düşünülmeli ve klinisyenler tanıya giden yolda öncelikle detaylı anemnez ve kapsamlı bir fizik muayeneye güvenmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Klodikasyon, leriche sendromu, tromboz.


Serdar Demirgan, Abdullah Tolga Şitilci, Sezen Solak, Mehmet Salih Sevdi, Kerem Erkalp, Emin Köse. Leriche syndrome. Ağrı. 2017; 29(1): 38-42

Corresponding Author: Serdar Demirgan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.