ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Infraclavicular block with ultrasound at amputated upper extremity [Ağrı]
Ağrı. 2010; 22(3): 134-136

Infraclavicular block with ultrasound at amputated upper extremity

Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Çiğdem Nur Gök, Mine Solak, Kamil Toker
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey

When ultrasound (US) is used in peripheric nerve blocks, successful nerve blocks can be performed even if nerve stimulation is not possible. In this case report, we present a 37-year-old male patient, ASA physical status I, undergoing debridement and grafting for incomplete arm whose upper extremity (forearm) was amputated due to electric shock; motor response to nerve stimulation was not possible. With the help of US, lateral sagittal infraclavicular block was performed with 20 ml local anesthetic mixture (10 ml of 0.5% levobupivacaine and 10 ml 2% lidocaine with 5 mcg/ml epinephrine). After 20 minutes, the patient was ready for surgery and the operation was performed successfully.

Keywords: Amputated extremity, infraclavicular block; ultrasound.


Ampute üst ekstremitede ultrason ile infraklaviküler blok

Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Çiğdem Nur Gök, Mine Solak, Kamil Toker
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli

Ultrasonun (US) periferik sinir bloklarında kullanılması ile birlikte sinir stimülasyonun uygun olmadığı olgularda da başarılı sinir blokları gerçekleştirilebilir. Bu olgu sunumunda elektrik yanığı sonrasında ön kolu el bileği seviyesinden ampute edilmiş, güdük bölgesinde debridman greftleme planlanan ve nörostimülasyona kas cevabının mümkün olmadığı 37 yaşında, ASA I, erkek hasta sunuldu. US eşliğinde toplam 20 ml lokal anestezik karışımı (10 ml %0.5 levobupivakain ve 5 mcg/ml adrenalin içeren 10 ml %2 lidokain) ile lateral sagital infraklaviküler blok uygulandı. Uygulamadan 20 dakika sonra cerrahiye hazır hale gelen hastanın operasyonu başarı ile gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler: Ampute ekstremite, infraklaviküler blok; ultrason.


Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Çiğdem Nur Gök, Mine Solak, Kamil Toker. Infraclavicular block with ultrasound at amputated upper extremity. Ağrı. 2010; 22(3): 134-136

Corresponding Author: Alparslan Kuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.