ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Our percutaneous vertebroplasty applications in vertebral compression fratures [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(3): 104-110 | DOI: 10.5505/agri.2012.64497  

Our percutaneous vertebroplasty applications in vertebral compression fratures

Haktan Karaman1, Sedat Kaya2, Adnan Tüfek1, Gönül Ölmez Kavak1, Zeynep Baysal Yıldırım1, Feyzi Çelik1, Mehmet Salim Akdemir1
1Department Of Anesthesiology, Dicle University, Diyarbakir, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Diyarbakir Education And Research Hospital, Diyarbakir, Turkey

Objectives: To investigate the effectiveness and complications of the percutaneous vertebroplasty (PVP) applications in vertebral compression fractures.
Methods: Our study was carried out as a retrospective study in which PVP conducted on patients with vertebral compression fractures due to benign or malign reasons between October 2006 and December 2009. The patients’ pains were evaluated on the visual analog scale (VAS). In addition, the amounts of cement injected, whether any leakage out of the vertebrae corpus were seen or not, as well as any complications resulting from the application during or after the operation were recorded. The age and gender of the patients, the duration of pain, number and location of fractured vertebrae, and the length of follow-up time were also collected for evaluation.
Results: A total of 15 patients were included in the assessment. Of the patients, 13 were women, while the mean age was 69.5±8.5 years. A total of 19 PVP were applied out on the 15 patients. While initial VAS scores were 7.9±1.6, at the end of an average 10.3±3.8 (range: 4-18) months of follow up, they had fallen to 2.6±2.7. 80% of the patients reported at least a 50% reduction in pain scores compared to initial pain scores, and 86.7% of them reported at least a 2 points decrease in VAS scores. In three patients, a leakage of cement into the intervertebral disc occurred.
Conclusion: Percutaneous vertebroplasty in symptomatic vertebral compression fractures not responding to medical treatment may successfully be used at low rate of complications.

Keywords: percutaneous vertebroplasty, vertebral compression fractures, kyphoplasty, osteoporosis.


Vertebra kompresyon kırıklarında perkütan vertebroplasti uygulamalarımız

Haktan Karaman1, Sedat Kaya2, Adnan Tüfek1, Gönül Ölmez Kavak1, Zeynep Baysal Yıldırım1, Feyzi Çelik1, Mehmet Salim Akdemir1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Amaç: Vertebra kompresyon kırıklarında perkütan vertebroplasti (PVP) uygulamasının etkinliğini ve komplikasyonlarını araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Ekim 2006 ile Aralık 2009 tarihleri arasında benign ya da malign nedenlere bağlı vertebral kompresyon kırığı olan hastalara uygulanmış olan PVP uygulamalarının retrospektif olarak derlenmesi ile yürütülmüştür. Hastaların ağrıları görsel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Ayrıca enjekte edilen sement miktarı, korpus dışına sement kaçışının olup olmadığı, operasyon esnasında veya sonra karşılaşılabilecek komplikasyonlar kayıt altına alındı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, ağrı süreleri, kırık vertebra sayısı ve düzeyleri ile uygulama sonrası takip süreleri de değerlendirme için toplandı.
Bulgular: Toplam 15 hasta değerlendirilmeye alındı. Hastaların 13 tanesi kadınlardan oluşurken, ortalama yaş 69.5±8.5 yıl idi. 15 hastaya toplam 19 PVP uygulanmıştır. Başlangıç VAS skorları 7.9±1.6 iken, ortalama 10.3±3.8 (aralık: 4-18) aylık takip sonunda 2.6±2.7 düşmüştü. Ağrı skorunda başlangıca göre en az %50 azalma bildiren hasta oranı %80 olarak hesaplanırken, hastaların %86.7’si VAS skorlarında en az 2 puanlık azalma bildirmişlerdir. Üç hastada komşu intervertebral diske sement kaçağı gelişti.
Sonuç: Medikal tedaviye yanıt vermeyen semptomatik vertebra kompresyon kırıklarında perkütan vertebroplasti, oldukça düşük komplikasyon oranı ile başarıyla uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: perkütan vertebroplasti, vertebra kompresyon kırığı, kifoplasti, osteoporoz.


Haktan Karaman, Sedat Kaya, Adnan Tüfek, Gönül Ölmez Kavak, Zeynep Baysal Yıldırım, Feyzi Çelik, Mehmet Salim Akdemir. Our percutaneous vertebroplasty applications in vertebral compression fratures. Ağrı. 2012; 24(3): 104-110

Corresponding Author: Haktan Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.