ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Combined Use Of Ultrasound Guided Infraclavicular Block And Lateral Femoral Cutaneous Nerve Block In Upper Extremity Reconstruction Requiring Large Skin Graft: Case Report [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(3): 133-136 | DOI: 10.5505/agri.2013.64326  

Combined Use Of Ultrasound Guided Infraclavicular Block And Lateral Femoral Cutaneous Nerve Block In Upper Extremity Reconstruction Requiring Large Skin Graft: Case Report

Alper Kılıçaslan1, Atilla Erol1, Ahmet Topal1, Muhammed Nebil Selimoglu2, Şeref Otelcioglu1
1Department Of Anaesthesiology And Intensive Care, Meram Medical Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey
2Department Of Plastic Surgery, Meram Medical Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey.

Combined nerve blocks of the upper extremity and lower limb in same operation rarely performed due to the risk of systemic toxicity of local anesthetics. Therefore, general anesthesia is generally preferred in this operations. However, use of ultrasound allows reliable deposition of the anesthetic around the nerves, potentially lowering the local anesthetic requirement.
In this case report, we present a 44-year-old, ASA physical status I, male patient who was operated for upper extremity reconstruction requiring skin graft from anterolateral thigh region under ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block and lateral femoral cutaneous nerve block. The block was successful and no block-related complications were noted. We think that combining an ultrasound guided infraclavicular brachial plexus block and a lateral femoral cutaneous nerve block is a clinically useful and safe technique and an alternative anesthetic opinion for procedures requiring skin grafts for the upper extremity.

Keywords: Ultrasound, infraclavicular block, Lateral Femoral Cutaneous Nerve Block


Geniş Cilt Grefti Gerektiren Üst Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Ultrason Rehberliğinde İnfraklavikular Blok Ve Lateral Femoral Kutanöz Sinir Blok Uygulamasının Kombine Kullanımı: Olgu Sunumu

Alper Kılıçaslan1, Atilla Erol1, Ahmet Topal1, Muhammed Nebil Selimoglu2, Şeref Otelcioglu1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Konya,türkiye
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad, Konya,türkiye

Üst ve alt extremite bloklarının aynı operasyon içinde kombine kullanımı lokal anestetiklerin sistemik toksisite riskinden dolayı nadiren uygulanmaktadır. Bu yüzden bu tür operasyonlarda genellikle genel anestezi tercih edilmektedir. Ancak ultrason kullanımı sinirlerin etrafında güvenilir anestezik birikimi sağlayarak, imkan dahilinde anestezik ihtiyacı azaltır.
Bu vaka takdiminde biz ultrason rehberliğinde infraklaviküler brakiyal pleksus bloğu ve lateral femoral kütanöz sinir bloğuyla, 44 yaşında erkek, ASA fiziksel durumu I, yan uyluk bölgesinden alınacak olan deri greftiyle üst extremite rekonstriksiyonu yapılacak olan bir hastayı sunmak istiyoruz. Blok başarılı oldu ve bloğa bağlı komplikasyon görülmedi. Biz ultrason rehberliğinde infraklavikuler brakiyal pleksus bloğu ile lateral femoral cutaneus sinir bloğunun kombine edilmesinin klinik olarak kullanışlı ve güvenli bir teknik olduğunu ve üst extremitenin deri grefti gerektiren rekonstriksiyonlarında anestetik bir alternatif olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ultrason, İnfraklavikular Blok, Lateral Femoral Kutanöz Sinir Bloğu


Alper Kılıçaslan, Atilla Erol, Ahmet Topal, Muhammed Nebil Selimoglu, Şeref Otelcioglu. Combined Use Of Ultrasound Guided Infraclavicular Block And Lateral Femoral Cutaneous Nerve Block In Upper Extremity Reconstruction Requiring Large Skin Graft: Case Report. Ağrı. 2013; 25(3): 133-136

Corresponding Author: Alper Kılıçaslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.