ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Complex regional pain syndrome type 1 after fracture of distal phalanx: case report [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(4): 187-190 | DOI: 10.5505/agri.2014.63825  

Complex regional pain syndrome type 1 after fracture of distal phalanx: case report

Ahmet Boyacı1, Ahmet Tutoğlu1, Fatıma Nurefşan Boyacı2, Şaban Yalçın3
1Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Harran University Medical School, Sanliurfa, Turkey
2Department Of Radiology, Harran University Medical School, Sanliurfa, Turkey
3Department Of Anesthesiology, Harran University Medical School, Sanliurfa, Turkey

Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) is a disease characterized especially by pain, swelling, limited range of motion, vasomotor instability and patchy bone demineralization in the extremities. In this case, we report a 46-year-old woman diagnosed with CRPS type 1, whose complaints, such as swelling in the left hand, pain, and limitation of movement, started 2 months after a fracture of the distal phalanx in the left 4th finger. Her complaints were reduced with treatment of calcitonin, gabapentin, calcium and vitamin D3, retrograde edema massage, contrast baths, conventional TENS, pulsed ultrasound, desensitization and exercise with range of joint motion. CRPS type 1 should be considered in the differential diagnosis of upper limb pains which start after a fracture of the distal phalanx.

Keywords: Distal phalanx, fracture; complex regional pain syndrome; reflex sympathetic dystrophy.


Distal falanks kırığı sonrası kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 gelişimi: Olgu sunumu

Ahmet Boyacı1, Ahmet Tutoğlu1, Fatıma Nurefşan Boyacı2, Şaban Yalçın3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS), genellikle ekstremitelerde ağrı, şişlik, kısıtlı eklem hareket açıklığı, vazomotor instabilite ve yamalı kemik demineralizasyonu ile karekterize bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda sol el dördüncü parmak distal falanks kırığından iki ay sonra sol elinde şişlik, ağrı, hareket kısıtlılığı şikayetleri başlayan, yapılan değerlendirmeler sonucunda KBAS tip 1 tanısı alan 46 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur. Hastanın tedavisinde kalsitonin, gabapentin, kalsiyum ve D3 vitamini, retrograd ödem masajı, kontrast banyo, konvansiyonel TENS, kesikli ultrason, desensitizasyon ve eklem hareket açıklığı egzersizi ile şikayetlerinde azalma kaydedilmiştir. Üst ekstremite ağrılarının ayrıcı tanısında distal falanks kırığından sonra gelişen KBAS tip 1 akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Distal falanks, kırık; kompleks bölgesel ağrı sendromu; refleks sempatik distrofi.


Ahmet Boyacı, Ahmet Tutoğlu, Fatıma Nurefşan Boyacı, Şaban Yalçın. Complex regional pain syndrome type 1 after fracture of distal phalanx: case report. Ağrı. 2014; 26(4): 187-190

Corresponding Author: Ahmet Boyacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.