ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The evaluation of knowledge, attitude and behaviors of individuals who suffer from pain towards Complementary and Alternative Medicines [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(3): 123-129 | DOI: 10.5505/agri.2012.63325  

The evaluation of knowledge, attitude and behaviors of individuals who suffer from pain towards Complementary and Alternative Medicines

Zeynep Güngörmüş1, Emine Kıyak2
1Department Of Public Health Nursing, Faculty Of Health Sciences, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Internal Medicine Nursing, Faculty Of Health Sciences, Atatürk University, Erzurum, Turkey

Purpose: This study was carried out as descriptively in order to evaluate the knowledge, attitude and behaviors of individuals who suffer from pain towards Complementary and Alternative Medicines (CAM).
Material and Method: The research was applied to 535 adult individuals suffer from pain who visited a family health centre in Erzurum between September 5th and November 30th in 2010. The data were collected by questionnaire form, and computer environment are evaluated.
Results: 42.4% of the individuals mentioned that they use CAM in order to eliminate pain, 83.7% of them mentioned that the method they applied eliminated their pain and 39.6% of them used CAM by the recommendation. It was observed that 95.5% of the participants believe in that positive thinking helps the patients recover from their minor diseases, 91.6% of them believe in that it is necessary to perform much more scientific tests on CAM, 65.6% of them believe in that CAM may be dangerous, 68.4% of them believe in that CAM may be used as a last resort, 93.6% of people believe in that they are likely to be ill by range of stressful events, 61.9% believe in that it is worthless to try CAM before seeing the doctor, 68.2% believe in that CAM should not be used for serious diseases, 76.3% believe in that CAM helps the lasting treatment.
Conclusion: It was founded out that people who suffer from the pain apply for the modern medicine and have positive attitudes towards CAM.

Keywords: Pain, Complementary and Alternative Treatment, Nursing,


Ağrı yaşayan bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi’ye (TAT) ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Zeynep Güngörmüş1, Emine Kıyak2
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Bu araştırma ağrı yaşayan bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi’ye (TAT) ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma 5 Eylül -30 Kasım 2010 tarihlerinde Erzurum il merkezindeki bir aile sağlığı merkezine gelen, 535 ağrı yaşayan yetişkin birey üzerinde yapılmıştır. Veriler anket formu ile toplanmıştır, ve bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Bireylerin %42.4’ü yaşadıkları ağrıyı gidermek için TAT kullandığını, %83.7’si kullandıkları yöntemin ağrılarını geçirdiğini ve %39.6’sı ise tavsiye üzerine TAT’ı kullandığını belirtmişlerdir. Katılımcıların %95.5’i pozitif düşünmenin küçük hastalıkları yenmemize yardımcı olabileceğine, %91.6’sı TAT’ın daha fazla bilimsel testlere tabi tutulması gerektiğine, %65.6’sı TAT’ın insanların tam bir tedavi almasını önleyerek tehlikeli olabileceğine, %68.4’ü TAT’ın yalnızca geleneksel tıbbın hiçbir çözüm sunamadığı zaman son çare olarak kullanılabileceğine, %93.6’sı insanların bir dizi stresli olay yaşaması durumunda muhtemelen hasta olabileceğine, %61.9’u doktora gitmeden önce TAT’ın denemeye değer olmadığına, %68.2’si TAT’ın yalnızca küçük rahatsızlıklarda kullanılmasına daha ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılmaması gerektiğine, %76.3’ü ise TAT’ın vücudun kendi savunmasını güçlendirerek kalıcı tedaviye yardım etmekte olduğuna inandıkları görülmüştür.
Sonuç: Sonuç olarak ağrı yaşayan bireylerin öncelikle modern tıbba başvurdukları ve TAT’a karşı olumlu bir tutum içinde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi, Hemşirelik


Zeynep Güngörmüş, Emine Kıyak. The evaluation of knowledge, attitude and behaviors of individuals who suffer from pain towards Complementary and Alternative Medicines. Ağrı. 2012; 24(3): 123-129

Corresponding Author: Zeynep Güngörmüş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.