ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Investigation of antinociceptive effects of vitamin D and EB1089 in rats [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 229-234 | DOI: 10.14744/agri.2022.60590  

Investigation of antinociceptive effects of vitamin D and EB1089 in rats

Seda Gündüz Başçıl1, Asuman Gölgeli2
1Department of Elderly Care, Yozgat Bozok University, Vocational Faculty of Health Services, Yozgat, Türkiye
2Department of Physiology, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Türkiye

Objectives: The aim of this study is to investigate the effect of vitamin D on pain threshold in rats. In addition, to examine, whether EB1089, which is a vitamin D receptor agonist, can contribute to this mechanism by increasing the effects of the receptor.
Methods: In the study, 24 male Wistar Albino rats of 3 months, an average of 240–260 g, were used. The animals were randomly divided into three groups, eight animals in each group. Groups; control, vitamin D (10 µg/kg), and EB1089 (10 µg/kg). Tail flick and hot plate tests were used to evaluate the antinociceptive effect. Measurements were taken at 0 min before drug administration and at 30, 60, and 90 min after drug administration and times were recorded in seconds. Serotonin levels were also analyzed by ELISA method in plasma obtained from intracardiac blood samples taken at the end of the experiment.
Results: Vitamin D and EB1089 significantly increased the time to endure pain in the tail flick test compared to the control group (p<0.05). In the hot plate test, EB1089 group significantly extended the pain threshold compared to the control group (p<0.05), while the vitamin D group did not create a significant difference, although it had a higher latency than the control group (p>0.05). There was no significant difference between the groups in terms of serotonin levels (p>0.05).
Conclusion: As a result of our study, the administration of vitamin D and EB1089 increased the pain threshold in animals and increased pain resistance.

Keywords: EB1089, pain, serotonin, vitamin D.


Vitamin D ve EB1089’un antinosiseptif etkilerinin sıçanlarda incelenmesi

Seda Gündüz Başçıl1, Asuman Gölgeli2
1Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Bölümü, Yozgat, Türkiye.
2Fizyoloji Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, vitamin D’nin sıçanlarda ağrı eşiği üzerine olan etkisini araştırmaktır. Ayrıca, bir vitamin D reseptör agonisti olan EB1089’unda, reseptörün etkilerini artırarak bu mekanizmaya katkı sağlayıp sağlamayacağını incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 24 adet, üç aylık ortalama 240-260 gram Wistar Albino erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar rastgele her grupta sekiz hayvan olmak üzere üç gruba ayrıldı. Gruplar; kontrol, vitamin D (10 µg/kg) ve EB1089 (10 µg/kg) olarak belirlendi. Antinosiseptif etkinin değerlendirilmesinde tail flick ve hot plate testleri kullanıldı. Ölçümler ilaç uygulamalarından önce sıfırıncı dakika ve ilaç sonrasını takiben 30, 60 ve 90. dakikalarda alındı ve süreler saniye cinsinden kaydedildi. Deney sonunda alınan intrakardiyak kan örneklerinden elde edilen plazmada, ELISA yöntemiyle serotonin düzeyleri de incelendi.
Bulgular: Vitamin D ve EB1089, tail flick testinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde ağrıya dayanma süresini artırdı (p<0,05). Hot plate testinde ise EB1089 grubu, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde ağrı eşiği süresini uzatırken (p<0,05), vitamin D grubu, kontrol grubundan yüksek latense sahip olmasına rağmen anlamlı fark oluşturmadı (p>0,05). Serotonin düzeyleri açısından ise gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05).
Sonuç: Çalışmanın sonucunda vitamin D ve EB1089 uygulaması hayvanlarda ağrı eşiğini artırarak ağrıya karşı dayanıklılığı artırdı.

Anahtar Kelimeler: EB1089, ağrı, serotonin, vitamin D.


Seda Gündüz Başçıl, Asuman Gölgeli. Investigation of antinociceptive effects of vitamin D and EB1089 in rats. Ağrı. 2022; 34(4): 229-234

Corresponding Author: Seda Gündüz Başçıl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.