ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Pharmachologic treatment of acute postoperative pain: A clinical practice guideline of The Turkish Society of Algology [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(1): 1-51 | DOI: 10.14744/agri.2021.60243  

Pharmachologic treatment of acute postoperative pain: A clinical practice guideline of The Turkish Society of Algology

Ruhiye Reisli1, Ömer Taylan Akkaya2, Şule Arıcan3, Özlem Selvi Can4, Halil Çetingök5, Mehmet Sacit Güleç6, Gül Köknel Talu5
1Division of Algology, Department of Anesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Division of Pain, Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
5Division of Algology, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
6Division of Algology, Department of Anesthesiology and Reanimation, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Satisfactory pain relief is a fundamental right of every patient suffering from pain. Despite the developments on pharmachologic treatment modalities and interventions for pain control, inadequacy of postoperative pain management is still a major problem. After surgical intervention, 66% of patients experience moderate to severe pain during discharge, 9% after two weeks. Untreated postoperative pain may lead to prolonged hospital stay, increased intensive care needs, development of chronic pain, and reduced the patients quality of life.
In the following guideline all aspects of postoperative pain briefly evaluated. The clinical practice of postoperative analgesia, recommendations, the diagnosis, assessment and pharmachologic treatment of acute postoperative pain with the current available agents in Turkey are discussed in this article.
Our aim is to promote awareness of effective, and safe postoperative pain management strategies to meet the needs of the patients; minor patient groups, such as paediatric population, pregnant patients, elderly, patient with high body mass index and covid 19 diesease.
Despite all the recommendations, any guidelines special cases where standard modalities fail to treat postoperative pain management as in patients with chronic pain who previously used opioids, drug addicts, the patient should be consulted with an pain specialist.

Keywords: Guideline, multimodal analgesia; patient assesment; pharmacoterapy; postoperative pain management, special patient groups


Akut postoperatif ağrının farmakolojik tedavisi: Türk Algoloji-Ağrı Derneği klinik uygulama kılavuzu

Ruhiye Reisli1, Ömer Taylan Akkaya2, Şule Arıcan3, Özlem Selvi Can4, Halil Çetingök5, Mehmet Sacit Güleç6, Gül Köknel Talu5
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ağrı Kliniği, Ankara
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul
6Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Eskişehir

Ağrı tedavisi hastalar için temel bir haktır. Ağrı kontrolündeki farmakolojik tedavi modaliteleri ve müdahalelerindeki gelişmelere rağmen, postoperatif ağrı yönetimindeki eksiklikler hala önemli bir sorundur. Cerrahi müdahaleden sonra, hastaların % 66'sı taburculuk sırasında, % 9'u iki hafta sonra orta ve şiddetli ağrı yaşar. Tedavi edilmeyen postoperatif ağrı, hastanede kalış süresinin uzamasına, yoğun bakım gereksinimlerinin ve kronik ağrı insidansının artmasına neden olabilir, hastaların yaşam kalitesini düşürür.
Bu kılavuzda postoperatif ağrının tüm yönleri değerlendirildi. Akut postoperatif ağrının klinik özellikleri, tanısı, değerlendirilmesi, öneriler ve ülkemizdeki mevcut ajanlarla farmakolojik tedavisi tartışıldı.
Amacımız hastaların; çocuklar, hamileler, yaşlılar, vücut kitle indeksi yüksek veya covid 19 hastaları gibi küçük hasta gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak etkili ve daha güvenli postoperatif ağrı yönetimi farkındalığını arttırmaktır. Tüm önerilere rağmen postoperatif ağrı tedavisi yetersiz olan hastalar ya da önceden opioid kullanan, kronik ağrısı olan hastalar gibi özellikli durumlarda mutlaka bir ağrı uzmanına danışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kılavuz, multimodal analjezi; hasta değerlendirmesi; farmakoterapi; postoperatif ağrı tedavisi; özel hasta grupları


Ruhiye Reisli, Ömer Taylan Akkaya, Şule Arıcan, Özlem Selvi Can, Halil Çetingök, Mehmet Sacit Güleç, Gül Köknel Talu. Pharmachologic treatment of acute postoperative pain: A clinical practice guideline of The Turkish Society of Algology. Ağrı. 2021; 33(1): 1-51

Corresponding Author: Ruhiye Reisli


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.