ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Temporal characteristics of migraine-type headaches [Ağrı]
Ağrı. 2009; 21(4): 168-174

Temporal characteristics of migraine-type headaches

Murat Alemdar1, Hamit Macit Selekler2, Sezer Şener Komsuoğlu2
1Department Of Neurology, Sakarya Yenikent State Hospital, Adapazarı / Sakarya
2Department Of Neurology, Kocaeli University, Faculty Of Medicine, İzmit / Kocaeli, Turkey

Objectives: Migraine is characterized by headache attacks, and symptoms belong to various organ systems. Temporal characteristics of headache must be known to prescribe the appropriate drug for the treatment of migraine attacks. In this study, we aimed to reveal the temporal characteristics of headache and to search whether or not these characteristics differ in patient subgroups in migraineurs admitted to a tertiary health center.
Methods: Consecutive adult migraineurs who admitted to the Headache Section of Kocaeli University Faculty of Medicine Research Hospital involved the study. Their demographical data, medical history and temporal caharacteristics of headaches were questioned.
Results: Thirty (19.6%) patients among the 153 migraineurs involved had chronic daily headache. Headaches were detected to reach the maximum pain intensity within 2 hours in 34 patients (22.2%) and to continue over 24 hours in 87 (56.9%) patients. Patients with headaches lasting over 24 hours had a greater mean age than of those with headaches ending within 24 hours (40.8±12.4 and 36.2±11.4, respectively; p=0.019). The mean disease age of the patients with headaches lasting over 24 hours was also greater than of the group with headaches ending within 24 hours.
Conclusion: Our study revealed that temporal characteristics of headache may differ in patient subgroups in adult migraineurs. Further studies with large populations are warranted to verify these results and determine which temporal characteristics are common in which patient subgroups.

Keywords: Pain, attack treatment; migraine; temporal characteristics.


Migren türü baş ağrılarının zamansal özellikleri

Murat Alemdar1, Hamit Macit Selekler2, Sezer Şener Komsuoğlu2
1Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Adapazarı / Sakarya
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmit / Kocaeli

Amaç: Migren ataklar halinde giden baş ağrıları ve değişik organ sistemlerine ait belirtilerle kendini gösterir. Akut migren ataklarının tedavisinde kullanılacak uygun ilacın reçete edilmesi için baş ağrısının zamansal özellikleri bilinmelidir. Bu çalışmamızda, üçüncü basamak bir sağlık kuruluşuna başvuran migrenlilerde baş ağrılarının zamansal özelliklerini ortaya koymayı ve bu özelliklerin hasta alt gruplarında değişkenlik gösterip göstermediğini araştırmayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Baş ağrısı Polikliniği’ne ardı sıra başvuran erişkin migrenliler çalışmaya alındı. Demografik bilgileri, tıbbi öyküleri ve baş ağrılarının zamansal özellikleri sorgulandı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 153 erişkin migren hastasının 30’u (%19.6) kronik günlük baş ağrısına sahipti. Hastaların 34’ünde (%22.2) ağrı ilk 2 saatte zirve şiddetine ulaşıyordu ve 87 (%56.9) hastada ağrı 24 saatten uzun sürüyordu. Baş ağrıları 24 saatten uzun süren hastaların yaş ortalaması kısa olanlara kıyasla daha yüksekti (sırasıyla 40.8±12.4 ve 36.2±11.4; p=0.019). Baş ağrıları 24 saatten uzun süren migrenlilerin hastalık yaşları da diğerlerine kıyasla daha büyüktü.
Sonuç: Bizim çalışmamız erişkin migrenlilerde baş ağrılarının zamansal özelliklerinin hasta alt gruplarında değişkenlik gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Bu bulguların doğrulanması ve hangi alt gruplarda hangi zamansal özelliklerin ön planda olduğunun saptanabilmesi için daha geniş hasta sayısını içeren ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, atak tedavisi; migren; zamansal özellikler.


Murat Alemdar, Hamit Macit Selekler, Sezer Şener Komsuoğlu. Temporal characteristics of migraine-type headaches. Ağrı. 2009; 21(4): 168-174

Corresponding Author: Murat Alemdar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.