ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Pediatric nurses view about parental presence during children’s painful procedures [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(4): 171-179 | DOI: 10.5505/agri.2012.58561  

Pediatric nurses view about parental presence during children’s painful procedures

Handan Boztepe
Hacettepe University Health Science Faculty Nursing Department

Family- centered care is one of the basic principles of pediatric nursing and allows pediatric patients having parental support during invasive procedures. But, health care professionals hesitate about parental presence during pediatric invasive procedure. The aim of this descriptive study is determining the views of nurses about parental presence during children’s invasive procedures. This study was conducted between the dates 15th March and 15th July 2009 in a university hospital in whose clinics allowed to parental stay in Ankara. The total number of the nurses accepted to participate in the research is 43 (57%). Demographic data form, open and close ended interview questionnaires were used in the study. The majority of nurses reported that the parents should have not be present with the child during the painful procedure. The disadvantages of parental presence during a painful procedure commonly expressed by the nurses respectively; increased level of children’s anxiety (77.1%), increased level of health professional’s anxiety (60.0%) and detrimental effect of parental presence on the success of the procedure (60.0%). The nurses’ recommendations due to make less traumatic of the painful procedures for both site of children and their parents are respectively; explaining the procedure to the children and parents (83.7%), doing local anesthesia or sedation before procedure (37.2%) and performing the painful procedures by specialized teams (20.9%).

Keywords: painful procedures, pediatric nursing, pain


Pediatri hemşirelerinin ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunması hakkında görüşleri

Handan Boztepe
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,ankara, Turkiye

Aile merkezli bakım pediatri hemşireliğinin en temel ilkelerinden biridir ve çocukların ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerinden destek almalarına olanak tanır. Fakat sağlık profesyonelleri ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunmasına ilişkin bazı tereddütler yaşamaktadırlar. Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı çocuklara yapılan ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunması hakkında hemşirelerin görüşlerini belirlemektir. Çalışma 15 Mart-15 Haziran 2009 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kalabildikleri servislerinde yapılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden toplam hemşire 43’tür (%57). Çalışmada demografik veri formu, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Hemşirelerin %62.8’i ebeveynlerin ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin çocukların yanında olmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Hemşireler tarafından ebeveynlerin ağrılı işlemler sırasında çocukların yanında olmasının dezavantajları çocuğun anksiyetesini artırması (%77.1), sağlık personelinin anksiyetesini artırması (%60.0) ve işlemin başarısını etkileme olarak ifade edilmiştir. Hemşirelerin ağrılı işlemlerin çocuk ve ebeveynleri için daha az travmatik olması için yaptıkları önerileri ise sırasıyla; çocuk ve ebeveynlere işlemin açıklanması (%83.7), işlemden önce sedasyon veya lokal anestezi yapılması (%37.2) ve ağrılı işlemlerin uzman ekipler tarafından yapılmasıdır (%20.9).

Anahtar Kelimeler: ağrılı işlemler, pediatri hemşireliği, ağrı


Handan Boztepe. Pediatric nurses view about parental presence during children’s painful procedures. Ağrı. 2012; 24(4): 171-179

Corresponding Author: Handan Boztepe, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.