ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Artificial intelligence-powered ultrasound guided regional nerve block in three patients: Case report [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(3): 167-171 | DOI: 10.14744/agri.2021.56887  

Artificial intelligence-powered ultrasound guided regional nerve block in three patients: Case report

Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
Department of Anesthesia and Reanimation, Health Sciences University, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

The use of ultrasound in regional anesthesia plays an important role in determining the variable anatomical structures and their localization. In these days, developments in ultrasonography devices and probes, hardware, and software technologies such as real-time needle tip tracking are increasing rapidly. Artificial intelligence-powered ultrasonography is one of them. In this case report, we aimed to present three cases where regional block was applied using artificial intelligence-powered (Nerveblox) ultrasound. Infraclavicular nerve block to two of our patients and pectoral nerve block to the third one were applied successfully once at a time. None of the patients developed vascular puncture or local anesthetic toxicity. The use of artificial intelligence support in peripheral nerve blocks may reduce the number of attempts and duration of interventions.

Keywords: Peripheral nerve blocks, ultrasonography, artifıcial intelligence.


Yapay zeka destekli ultrasonografi rehberliğinde 3 hastada rejyonel sinir bloku: Olgu sunumu

Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Bölgesel anestezide ultrasonografi kullanımı değişken anatomik yapıları ve lokalizasyonlarını belirlemede önemli rol oynar. Son zamanlarda ultrasonografi cihaz ve problarındaki gelişmeler, gerçek zamanlı iğne ucu izleme (real-time needle tip tracking) gibi donanım ve yazılım teknolojileri hızla çoğalmaktadır. Yapay zeka destekli ultrasonografiler de bunlardan biridir. Bu yazıda, yapay zeka destekli (Nerveblox) ultrasonografi kullanılarak bölgesel blok uygulanan üç olgunun sunulması amaçlandı. Olgulardan ikisine infraklavikular sinir bloku, üçüncüsüne pektoral sinir bloku tek seferde başarıyla uygulandı. Hiçbir hastada damar ponksiyonu veya lokal anestezik toksisitesi gelişmedi. Periferik sinir bloklarında yapay zeka desteği kullanılması girişim sayısını ve girişim süresini azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Periferik sinir blokları, ultrasonografi, yapay zeka.


Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan. Artificial intelligence-powered ultrasound guided regional nerve block in three patients: Case report. Ağrı. 2023; 35(3): 167-171

Corresponding Author: Gökhan Erdem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.