ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 2   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  Artificial intelligence-powered ultrasound guided regional nerve block in 3 patients: case report [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-56887 | DOI: 10.14744/agri.2021.56887  

Artificial intelligence-powered ultrasound guided regional nerve block in 3 patients: case report

Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
University Of Health Sciences, Dışkapı Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Anesthesia And Reanimation,ankara, Turkey

The use of ultrasound in regional anesthesia plays an important role in determining the variab-le anatomical structures and their localization. In these days, developments in ultrasonography devices and probes, hardware and software technologies such as real-time needle tip tracking are increasing rapidly. Artificial intelligence-powered ultrasonography is one of them. In this case report, we aimed to present 3 cases where regional block was applied using artificial in-telligence-powered (Nerveblox) ultrasound. Infraclavicular nerve block to two of our patients and pectoral nerve block to the third one were applied successfully once at a time. None of the patients developed vascular puncture or local anesthetic toxicity. The use of artificial intelligence support in peripheral nerve blocks may reduce the number of attempts and duration of interventions.

Keywords: Artifıcial intelligence, ultrasonography, peripheral nerve blokcs


Yapay zeka destekli ultrasonografi rehberliğinde 3 hastada rejyonal sinir bloğu: olgu sunumu

Gökhan Erdem, Yasemin Ermiş, Derya Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Bölgesel anestezide ultrasonografi kullanımı değişken anatomik yapıları ve lokalizasyonlarını belirlemede önemli rol oynar. Son zamanlarda ultrasonografi cihaz ve problarındaki gelişmeler, gerçek zamanlı iğne ucu izleme (real-time needle tip tracking) gibi donanım ve yazılım tekno-lojileri hızla çoğalmaktadır. Yapay zeka destekli ultrasonografiler de bunlardan biridir. Biz bu yazımızda yapay zeka destekli (Nerveblox) ultrasonografi kullanılarak bölgesel blok uygulanan 3 olguyu sunmayı amaçladık. Olgularımızdan ikisine infraklavikuler sinir bloğu, üçüncüsüne pektoral sinir bloğu tek seferde başarıyla uygulandı. Hiçbir hastada damar ponksiyonu veya lokal anestezik toksisitesi gelişmedi. Periferik sinir bloklarında yapay zeka desteği kullanılması girişim sayısını ve girişim süresini azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, ultrasonografi, periferik sinir blokları
Corresponding Author: Gökhan Erdem, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.