ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Gabapentinoids and lactation: Review of the literature [Ağrı]
Ağrı. 2024; 36(1): 64-67 | DOI: 10.14744/agri.2021.55531  

Gabapentinoids and lactation: Review of the literature

Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yımaz, Meltem Uyar, Can Eyigör
Department of Algology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Gabapentin and pregabalin, which belong to the gabapentinoid drug family, are widely used, especially in neuropathic pain treatment, due to their effectiveness in pain management. Although many of the comorbidities and symptoms that limit the use of gabapentinoids are clearly described in the literature, there is limited data on their use during lactation. A 33-year-old female patient was admitted to our clinic with neuropathic pain and muscle weakness in her left lower extremity following spinal anesthesia for a cesarean section. We aimed to present the gabapentin treatment of a breastfeeding patient with persistent neuropathic pain in light of a literature review.

Keywords: Gabapentin, lactation, neuropathic pain, pregabalin.


Gabapentinoidler ve laktasyon: Literatürü gözden geçirme

Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yımaz, Meltem Uyar, Can Eyigör
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Gabapentinoid grubuna ait olan gabapentin ve pregabalin ilaçları, ağrı tedavisinde gösterdikleri etkinlikler nedeniyle, özellikle nöropatik ağrı tedavisinde günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gabapentinoid kullanımını kısıtlayan ek hastalıklar ve semptomlar çoğunlukla literatürde net olarak tanımlanmış olmakla birlikte, bu ilaçların emzirme dönemindeki kullanımına ilişkin çok az veri bulunmaktadır. Kliniğimize 33 yaşında bir kadın hasta, sezaryen operasyonu sırasında uygulanan spinal anestezi esnasında başlayan, sol alt ekstremitede nöropatik nitelikte ağrı ve kas gücü kaybı şikayetiyle başvurmuştur. Emzirme dönemindeki ve nöropatik ağrısı devam eden hastamıza uygulanan gabapentin tedavisini, literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Gabapentin, laktasyon, nöropatik ağrı, pregabalin.


Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yımaz, Meltem Uyar, Can Eyigör. Gabapentinoids and lactation: Review of the literature. Ağrı. 2024; 36(1): 64-67

Corresponding Author: Burcu Özalp Horsanalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.