ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Intravascular escape during lumbar transforaminal anterior epidural steroid injection: A retrospective study [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(2): 84-88 | DOI: 10.14744/agri.2020.54280  

Intravascular escape during lumbar transforaminal anterior epidural steroid injection: A retrospective study

Sinem Sarı1, Saliha Yeter Amasyalı2, Mehmet Emre Yılmaz3, Yasemin Turan4, Ali Yılmaz5, Ali Akyol6, Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu7, Osman Nuri Aydın3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
2Division of Algology, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
3Division of Algology, Department of Anesthesiology and Reanimation, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
5Department of Neurosurgery, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
6Division of Algology, Department of Neurology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
7Department of Radiology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey

Objectives: Demonstrate of accidental intravascular injection during lumbar transforaminal anterior epidural steroid injection (TAESI) performed with three-dimensional imaging angiography (3DIA) and fluoroscopy.
Methods: We assessed 20 (9 males and 11 females) patients (with a total of 40 levels) whose images were received with simultaneously 3DIA and fluoroscopy-guided TAESI between January 2016 and September 2016 as retrospective. Injections were carried out in the lumbar fourth intervertebral space bilaterally and performed in the same way all of the cases.
Results: The mean age and body mass index of the patients were 47.9±2.72 years and 26.95±1.21, respectively. There were 10 patients with disc herniation, seven patients with spinal stenosis, and three patients with failed back surgery syndrome. In 3D imaging, vascular escape was detected in the 7 levels (17.5%) which were thought to be no escape in the fluoroscopy imaging.
Conclusion: In chronic lumbar radiculopathy patients, intravascular escapes may occur during the fluoroscopic TAESI procedure. To avoid intravascular injections during TAESI procedure, it may be appropriate to use different imaging methods that can give more detailed results such as 3D angiography.

Keywords: Fluoroscopy, three-dimensional imaging angiography; transforaminal anterior epidural steroid injection.


Lomber transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonu sırasında intravaskuler kaçak: Retrospektif çalışma

Sinem Sarı1, Saliha Yeter Amasyalı2, Mehmet Emre Yılmaz3, Yasemin Turan4, Ali Yılmaz5, Ali Akyol6, Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu7, Osman Nuri Aydın3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Aydın
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın
6Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı Algoloji Bilim Dalı, Aydın
7Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Üç boyutlu anjiyografi (3BA) ve floroskopi ile yapılan lomber transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonu (TAESI) sırasında istenmeyen intravasküler enjeksiyonun gösterilmesi.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ile Eylül 2016 tarihleri arasında 20 (9 erkek, 11 kadın) hastaya (toplam 40 seviye) lomber dördüncü intervertebral seviyeden bilateral transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonu (TAESI) işlemi yapıldı. TAESI işlemi sırasında eş zamanlı olarak çekilen, 3BA ve fluroskopi görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaş ve vücut kitle indeksi sırasıyla 47.9±2.72 yıl ve 26.95±1.21 idi. Hastaların onunda lomber disk hernisi, yedisinde spinal dar kanal,ve üçünde başarısız bel cerrahisi sendromuna bağlı şikayetleri vardı. Yedi seviyede (%17.5), floroskopik görüntülemede vasküler kaçış görülmemesine rağmen, 3BA görüntülemede vasküler kaçış saptandı.
Sonuç: Kronik lomber radikulopati hastalarinda floroskopi eşliginde uygulanan TAESI işlemi sirasinda farkedilemeyebilen intravaskuler kaçışlar olabilmektedir. TAESI işlemi sırasında intravasküler enjeksiyonlardan kaçinmak icin 3BA gibi daha ayrıntılı sonuçlar verebilen farklı görüntüleme yöntemlerinin kullanılması uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Floroskopi, transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonu; üç boyutlu görüntüleme anjiyografi.


Sinem Sarı, Saliha Yeter Amasyalı, Mehmet Emre Yılmaz, Yasemin Turan, Ali Yılmaz, Ali Akyol, Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu, Osman Nuri Aydın. Intravascular escape during lumbar transforaminal anterior epidural steroid injection: A retrospective study. Ağrı. 2021; 33(2): 84-88

Corresponding Author: Sinem Sarı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.