ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Top 100 cited articles on fibromyalgia syndrome: A bibliometric and altmetric analyses study [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(2): 53-63 | DOI: 10.14744/agri.2021.53189  

Top 100 cited articles on fibromyalgia syndrome: A bibliometric and altmetric analyses study

Fatih Bağcıer1, Elem Inal Yorulmaz2, Hanife Çağlar Yağcı3
1Departmant of Physical Medicine and Rehabilitation, Biruni University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Departmant of Physical Medicine and Rehabilitation, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departmant of Physical Medicine and Rehabilitation, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: Fibromyalgia syndrome is a global health problem. The aim of this study was to analyze the top 100 cited articles.
Methods: Web of Science database was scanned for the period between 1990 and 2020 using the search term, “fibromyalgia,” and the 100 most cited articles were determined. For the bibliometric analysis, a record was made of the article title, year of publication, number of authors and names, number of citations, citation index, name of the journal in which it was published, impact factor, type of article, and source of funding. The altmetric attention score was recorded from the automatic software calculation.
Results: The total number of citations of the articles in the top 100 list varied between 203 and 6254. The majority of articles were published in arthritis and rheumatism (n=24) and pain (n=15) journals. The country producing the most articles was the US and the most cited author was Russel IJ. Case–controlled studies constituted the largest part of the top 100 (n=36). When the number of citations was examined, studies evaluating classification criteria, diagnostic criteria, and epidemiologic study were at the forefront. In terms of altmetric attention score, treatment studies, especially exercise, were in the first orders.
Conclusion: This study presents a view on the subject of the level of interest shown by the scientific world and on social platforms to the most cited articles on the subject of fibromyalgia. There is a need for further studies which would use more wide-scale databases and offer interactions between countries.

Keywords: Altmetric analysis, bibliometric analysis; citation; fibromyalgia.


Fibromyalji sendromunda atıf alan top 100 makale: Bir bibliyometrik ve altmetrik analiz çalışması

Fatih Bağcıer1, Elem Inal Yorulmaz2, Hanife Çağlar Yağcı3
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Fibromiyalji sendromu küresel bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı atıf yapılan top 100 makaleyi analiz etmektir.
Gereç ve Yöntem: Fibromyalji kelimesi kullanılarak, Web of Science’de 1990 ve 2020 yılları arasında en çok atıf alan top 100 makale belirlendi. Bibliyometrik analiz için makale başlığı, yazar sayıları ve isimleri, atıf indeksi, dergilerin isimleri, etki faktörleri, makalelerin türleri ve fon kaynkaları belirlendi. Otomatik olarak hesap yapan bir yazılımla altmetrik skor kaydedildi.
Bulgular: Top 100 listesinde total atıf sayısı 203 ile 6254 arasındaydı. Makalelerin büyük çoğunluğu Arthritis and Rheumatism (n=24) ve Pain (n=15) dergilerinde yayınlanmıştı. En çok makale üreten ülke Amerika idi ve en çok atıf alan yazar Russel IJ idi. Vaka-Kontrollu çalışmalar top 100 makalelerin büyük kısmını oluşturuyordu (n=36). Klasifikasyon kriterleri, diagnostik kriterler ile ilgili çalışmalar ve epidemiyolojik çalışmalar en çok atıf alan makalelerde ön plana çıkan konulardı. Altmetrik skor yönüyle özellikle egzersiz konusu olmak üzere tedaviye yönelik çalışmalar ön plandaydı.
Sonuç: Bu çalışma, bilim dünyasının ve sosyal medya platformlarının fibromiyalji konusunda en çok atıfta bulunulan makalelere gösterdiği ilgi düzeyine bir bakış sunmaktadır. Ülkeler arasında etkileşimler sunan, daha geniş veri tabanları kullanan ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Altmetrik analiz, bibliyometrik analiz; atıf; fibromyalji


Fatih Bağcıer, Elem Inal Yorulmaz, Hanife Çağlar Yağcı. Top 100 cited articles on fibromyalgia syndrome: A bibliometric and altmetric analyses study. Ağrı. 2021; 33(2): 53-63

Corresponding Author: Fatih Bağcıer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.