ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Ultrasound-guided infraclavicular and sciatic block for a patient who had surgery simultaneously for sindactili of the right hand and polydactilia of the right foot: Case report [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(4): 184-186 | DOI: 10.5505/agri.2014.50490  

Ultrasound-guided infraclavicular and sciatic block for a patient who had surgery simultaneously for sindactili of the right hand and polydactilia of the right foot: Case report

Yavuz Gürkan, Can Aksu, Kamil Toker, Mine Solak
Department Of Anesthesia And Reanimation, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

A major advantage of ultrasound (US) has been reduction in the amount of local anaesthetic (LA) needed for successful blocks. Reduced LA requirement reduces the risk of LA toxicity when multiple blocks are to be done for surgery of more than one extremity in the same patient. The 38-year-old female was scheduled for elective surgery of polydactilia in her right foot and syndactili in her right hand. A sciatic nerve block and an infraclavicular block were applied to the patient, with ultrasound guidance. The sciatic block was performed at the popliteal level in figure of four position in prone position. The lateral sagital technique was used for the infraclavicular block. Both blocks were successful, and the patient was ready for surgery 30 minutes after block performances. The patient didn’t need any additional anaesthetic or analgesic during the operation. Surgery was performed uneventfully on both extremities. This is the first case report in the literature in which multiple blocks were applied to two different extremities, the leg and arm. In conclusion, our case report is a good example of multiple blocks in different extremities being performed successfully and safely according to US guidance and using low doses of local anaesthetics.

Keywords: Infraclavicular block, multiple peripheral nerve blocks; sciatic block; ultrasound.


Eş zamanlı olarak sağ elinden sindaktili ve sağ ayağından polidaktili için operasyon geçiren hastada ultrason rehberliğinde infraklavikular ve siyatik blok: Olgu sunumu

Yavuz Gürkan, Can Aksu, Kamil Toker, Mine Solak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Ultrasonun (US) büyük avantajlarından birisi başarılı blok için gereken lokal anestetik (LA) miktarındaki azalmadır. Azalmış LA gereksinimi, birden fazla ekstremitesinden ameliyat olacak hastaya çoklu blok yapılırken LA toksisitesi riskini azaltır. Otuz sekiz yaşında kadın hasta, sağ ayağında polidaktili, sağ elinde sindaktili için elektif ameliyatı planlanmış. Siyatik sinir bloğu ve infraklavikular blok, hastaya, US rehberliğinde yapıldı. Siyatik blok, pron, “figure of four” pozisyonunda, popliteal seviyede uygulandı. İnfraklavikular blok için lateral sagital teknik kullanıldı. İki blok da başarılı oldu ve hasta blok uygulamalarından 30 dakika sonra operasyona hazırdı. Operasyon süresince hastanın herhangi bir ek anestetik ve analjezik ihtiyacı olmadı. Operasyon her iki ekstremitede sorunsuz olarak gerçekleştirildi. Bu, literatürdeki, kol ve bacak olarak, iki farklı ekstremitede çoklu blok uygulanan ilk olgu sunumudur. Sonuç olarak bizim olgu sunumumuz, farklı ekstremitelerde çoklu blokların, US rehberliğinde düşük doz LA kullanılarak, başarılı ve güvenli bir şekilde uygulanabildiğini gösteren güzel bir örnektir.

Anahtar Kelimeler: İnfraklavikular blok, çoklu periferik sinir bloğu; siyatik blok; ultrason.


Yavuz Gürkan, Can Aksu, Kamil Toker, Mine Solak. Ultrasound-guided infraclavicular and sciatic block for a patient who had surgery simultaneously for sindactili of the right hand and polydactilia of the right foot: Case report. Ağrı. 2014; 26(4): 184-186

Corresponding Author: Can Aksu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.