ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The Comparison of epidural continuous infusion and epidural patient controlled bolus administration in labor analgesia [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(1): 19-26 | DOI: 10.5505/agri.2013.50465  

The Comparison of epidural continuous infusion and epidural patient controlled bolus administration in labor analgesia

Döndü Genç Moralar1, Ülkü Aygen Türkmen2, Aysel Altan2, Resul Arısoy Arısoy3, Emre Tahaoğlu3, Ekrem Özakın3
1Tekirdağ Malkara State Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Tekirdağ, Turkey
2Okmeydani Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Istanbul, Turkey
3Okmeydani Training And Research Hospital, Gynecology And Obstetrics Clinic, Istanbul, Turkey

OBJECTIVES: We aimed to compare the efficacies of patient controlled bolus administration and continuous infusion of low dose Fentanyl and Levobupivacaine combination by epidural catheter during vaginal labor on mother, baby and the duration of labor. METHODS: The 45 pregnants involved in the study were divided randomly into two groups, Group HKEB (patient controlled epidural bolus) and Group SEI (continuous epidural infusion). Hemodynamic parameters and VAS values of the pregnants, fetal heart rate, Apgar scores, duration of labor stages, types of delivery and side effects were recorded. Time to reach T10 dermatome was determined. Motor block was evaluated with modified Bromage scale. Additional analgesic needs were followed up and total drug consumptions were compared. RESULTS: Drug consumption was found to be significantly lower in HKEB admiistration(p<0,01). CONCLISION: Bolus administration of a basal dose that will keep analgesia level constant and additional drug administred upon patient requests both will prevent pregnants to experience a painful period and will give confidence and comfort to patient to ask for drug when she needs according to her pain character.

Keywords: Epidural analgesia, labor analgesia, patient controlled epidural analgesia, epidural infusion, epidural bolus administration


Doğum Analjezisinde Epidural Sürekli İnfüzyon ve Hasta Kontrollü Epidural Bolus Uygulamanın Karşılaştırılması

Döndü Genç Moralar1, Ülkü Aygen Türkmen2, Aysel Altan2, Resul Arısoy Arısoy3, Emre Tahaoğlu3, Ekrem Özakın3
1Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Tekirdağ
2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda vaginal doğumda epidural katater takılarak düşük doz levobupivakain ve fentanil kombinasyonu ile yapılan sürekli infüzyon ve hasta kontrollü bolus uygulamanın anne, bebek ve doğum süreci üzerine etkisini karşılaştırmayı amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya katılan 45 gebe randomizasyon yöntemine göre Grup HKEB (hasta kontrollü epidural bolus) ve Grup SEİ (sürekli epidural infüzyon) olarak iki gruba ayrıldı. Gebelerin hemodinamik parametreleri ve VAS değerleri, fetal kalp tepe atımı, bebek APGAR skorları, doğum evrelerinin süreleri, doğum şekilleri ve yan etkiler kaydedildi. T10 dermatoma ulaşma süreleri belirlendi. Motor blokaj düzeyleri modifiye Bromage skalası ile değerlendirildi. Ek analjezik ihtiyaçları takip edildi, toplam ilaç tüketimleri karşılaştırıldı. BULGULAR: Hasta kontrollü epidural bolus uygulamada toplam ilaç tüketiminin anlamlı olarak daha az olduğunu görüldü (p<0,01). SONUÇ: Analjezi seviyesini sürekli koruyacak bazal bir ilaç dozunun bolus verilmesinin ve hasta talep ettiğinde ek ilaç yapmasının hem gebelerin gereksiz dozda ilaç kullanımından kaçınarak ağrılı bir dönem geçirmesini önleyeceği, hem de gebenin kendi ağrı karakterine göre istediği zaman ilaç talep etmesi konforunu ve güvenini sağlayacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Epidural analjezi, doğum analjezisi, hasta kontrollü epidural analjezi, epidural infüzyon, epidural bolus uygulama


Döndü Genç Moralar, Ülkü Aygen Türkmen, Aysel Altan, Resul Arısoy Arısoy, Emre Tahaoğlu, Ekrem Özakın. The Comparison of epidural continuous infusion and epidural patient controlled bolus administration in labor analgesia. Ağrı. 2013; 25(1): 19-26

Corresponding Author: Döndü Genç Moralar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.