ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Musculocutaneous neuropathy after anaesthesia for thyroid surgery: a case report [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(2): 93-95 | DOI: 10.5505/agri.2012.49369  

Musculocutaneous neuropathy after anaesthesia for thyroid surgery: a case report

Emine Özyuvacı1, Abdullah Tolga Şitilci2, Anupama Wadhwa3
1Department Of Anaesthesiology, Istanbul Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Oral And Maxillofacial Surgery, Department Of Anaesthesiology, Istanbul University, Dentistry Faculty, Istanbul, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Perioperative Medicine, University Of Louisville, Louisville, Kentucky, United States Of America

Postoperative isolated injury of the musculocutaneous nerve is a rare disorder and complication. Reported cases are claimed to present with loss of biceps and brachialis power without neuropathic pain (1,2,3). When injury occurs to one of the terminal branches of the brachial plexus, the lateral cutaneous nerve of the forearm, pain is the major symptom and it typically radiates along the radial aspect of the forearm (1,4). In the literature, isolated lesions of the musculocutaneous nerve have been attributed to repeated microtrauma, indirect trauma or direct trauma to the nerve (5). It may also occur due to strenuous extension of the forearm for prolonged periods.

Keywords: musculocutaneous nerve, lateral cutaneous nerve, postoperative pain, neuropathy, patient positioning


Tiroid cerrahisi anestezisi sonrasında gelişen muskulokutanöz sinir nöropatisi: olgu sunumu

Emine Özyuvacı1, Abdullah Tolga Şitilci2, Anupama Wadhwa3
1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş-çene Hastalıkları Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul
3Louisville Üniversitesi Araştırma Konsorsiyumu, Anesteziyoloji Bölümü, Louisville, Kentucky, Amerika Birleşik Devletleri

Postoperatif muskulokutanöz sinir hasarı nadir bir sorun ve komplikasyondur. Bildirilen vakalarda bu sinirin hasarı sonucunda, nöropatik ağrı olmaksızın bisesps ve brakialis kaslarında güç kaybı olduğu yazılmıştır (1,2,3). Brakiyal pleksusun, lateral kutanöz siniri gibi terminal dallarından birinde hasar oluştuğu zaman majör belirti ağrı olup; bu ağrı ön kolun radial yüzüne doğru yayılır (1,4). Literatürde izole muskulokutanöz sinir hasarılarının, tekrarlayan mikrotravmalar ve sinirin indirekt veya direkt travmaya maruz kalması nedeniyle oluştuğu bildirilmiştir (5). İzole muskulokutanöz sinir hasarı ayrıca, ön kolun uzun süre boyunca ekstansiyonda kalmasına bağlı da oluşabilir.

Anahtar Kelimeler: muskulokutanöz sinir, lateral kutanöz sinir, postoperatif ağrı, nöropati, hasta pozisyonu


Emine Özyuvacı, Abdullah Tolga Şitilci, Anupama Wadhwa. Musculocutaneous neuropathy after anaesthesia for thyroid surgery: a case report. Ağrı. 2012; 24(2): 93-95

Corresponding Author: Emine Özyuvacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.