ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of the effects of subcostal transversus abdominis plane block on acute and subacute pain development following inguinal herniography: Randomized clinical study [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(3): 123-129 | DOI: 10.5505/agri.2018.49344  

Evaluation of the effects of subcostal transversus abdominis plane block on acute and subacute pain development following inguinal herniography: Randomized clinical study

Çiğdem Akyol Beyoğlu1, Aylin Özdilek1, Emre Erbabacan1, Elif Aybike Özmumcu1, Birsel Ekici1, Güniz Köksal1, Fatiş Altıntaş1, Sevim Purisa2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pharmaceutical Technology, Istanbul University Faculty of Pharmacy, Istanbul Turkey

Objectives: The effect of subcostal transversus abdominis plane (TAP) block on postoperative pain is contradictive. The aim of this study was to evaluate the effect of subcostal TAP block on subacute pain in patients who have undergone inguinal herniography.
Methods: Patients aged between 18 and 75 years with American Society of Anesthesiologists 1–3 and who were to undergo elective unilateral inguinal herniography with mesh under general anesthesia were included. Fifty patients were under an intravenous analgesic regimen (group I) and 50 patients underwent subcostal TAP block postoperatively in addition to the intravenous analgesic regimen (group II). The primary outcome measure was pain scores 1 month postoperatively by comparing Numerical Rating Scale values with the Mann–Whitney U test between groups I and II. Secondary outcome measures were life qualification scores 1 month postoperatively and pain scores 24 h and 15 days postoperatively.
Results: Postoperative 15th-min; 1st-, 6th-, 12th-, and 24th-h; 15th-day (p=0.00); and 1st-month Numerical Rating Scale values were significantly lower in group II than in group I (p=0.02). No significant difference was observed between the groups in terms of LQS 15 days postoperatively (p=0.013). On group comparison, LQS was higher in the 1st month than at the 15th day postoperatively in group I (p=0.201).
Conclusion: Subcostal TAP block provides an effective postoperative pain treatment in the acute period and in the 1st postoperative month in patients undergoing inguinal herniography.

Keywords: Inguinal herniography, postoperative subacute pain; subcostal transversus abdominis plane block.


Subkostal transversus abdominal plan bloğun mesh ile inguinal herniorafi sonrası akut ve subakut ağrı gelişimi üzerine etkisinin araştırılması: Randomize, klinik çalışma

Çiğdem Akyol Beyoğlu1, Aylin Özdilek1, Emre Erbabacan1, Elif Aybike Özmumcu1, Birsel Ekici1, Güniz Köksal1, Fatiş Altıntaş1, Sevim Purisa2
1Istanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Farmakoloji Fakültesi, Farmakolojik Teknoloji, İstanbul

Amaç: Subkostal transvers abdominis plan bloğunun (TAP) postoperatif ağrı üzerindeki etkisi halen araştırma konusudur. Bu çalışmanın amacı, inguinal herniorafi hastalarında postoperatif subakut ağrı üzerine subkostal TAP bloğunun etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Genel Anestezi altında mesh ile elektif tek taraflı inguinal herniyorafi geçirecek olan 18-75 yaş arasındaki ASA skoru 1-3 olan hastalar çalışmaya alınmıştır. Elli hastaya postoperatif ağrı tedavisi için iv analjezik verildi (grup I), elli hastaya operasyondan sonra iv analjeziye ek olarak subkostal TAP blok uygulandı (grup II). Operasyondan 1 ay sonra gruplar arası numerik ağrı skalası Mann-Whitney U testi ile karşılaştırdı. Hastaların operasyondan sonra 15. Dakika. 1, 6, 12, 24. saat, 15. gün NRS skorları ile 15 gün ve 1 ay sonraki yaşam kalitesi skorları (LQS) değerlendirildi.
Bulgular: Postoperatif 15. dakika, 1, 6, 12, 24. saat, 15. gün (p=0.00) ve 1. aydaki NRS değerleri grup II’de grup I’e göre anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.02). Ameliyattan 15 gün sonra LQS açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0.013). Gruplar arası karşılaştırmada LQS birinci ayda Grup I’deki postoperatif 15. güne kıyasla daha yüksekti (p=0.201).
Sonuç: Subkostal TAP bloğu akut dönemde ve inguinal herniorafi yapılan hastalarda ameliyat sonrası ilk ayda etkili bir postoperatif ağrı tedavisi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Inguinal herniorafi, postoperatif subakut ağrı; subkostal transvers abdominis plan bloğu.


Çiğdem Akyol Beyoğlu, Aylin Özdilek, Emre Erbabacan, Elif Aybike Özmumcu, Birsel Ekici, Güniz Köksal, Fatiş Altıntaş, Sevim Purisa. Evaluation of the effects of subcostal transversus abdominis plane block on acute and subacute pain development following inguinal herniography: Randomized clinical study. Ağrı. 2018; 30(3): 123-129

Corresponding Author: Çiğdem Akyol Beyoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.