ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  A probable case of pregabalin - related reversible hearing loss [Ağrı]
Ağrı. 2020; 32(2): 103-105 | DOI: 10.5505/agri.2018.48753  

A probable case of pregabalin - related reversible hearing loss

Resul Yılmaz1, Şeyda Türk2, Ruhiye Reisli3, Sema Tuncer Uzun3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Zile State Hospital, Tokat, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Beyhekim State Hospital, Konya, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Pregabalin and gabapentin are similar compounds with analgesic, anticonvulsant, and anxiolytic characteristics. Due to these pharmacological features, they are commonly used throughout the world in neuropathic pain treatment and anxiety disorders. Mild to moderate side effects of the central nervous system, such as dizziness and somnolence, are important factors in deciding to terminate the use of pregabalin. Studies have also reported that the use of dose-dependent pregabalin resulted in peripheral edema and weight gain. Described in this case report is hearing loss occurring after an increase in the drug dose of a patient using pregabalin.In this case, we wanted to present the occuring hearing-loss after an increase in the drug dose of the patient already using pregabalin.

Keywords: Anticonvulsant drugs, hearing loss; neuropathic pain; pregabalin.


Pregabaline bağlı gelişen geçici işitme kaybı, beklenmedik bir olgu

Resul Yılmaz1, Şeyda Türk2, Ruhiye Reisli3, Sema Tuncer Uzun3
1Zile Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Zile, Tokat, Türki̇ye
2Beyhekim Devlet Hastanesi, Anesteziiyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Selçuklu, Konya, Türki̇ye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakultesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Meram, Konya, Türki̇ye

Pregabalin ve gabapentin, analjezik, antikonvülsan ve anksiyolitik özelliklere sahip benzer bileşiklerdendir. Bu tür farmakolojik özellikler nedeniyle, nöropatik ağrı tedavisinde ve anksiyete bozukluklarında genel olarak dünyada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Santral sinir sisteminde baş dönmesi ve uyuşukluk gibi hafif ila orta şiddette yan etkiler pregabalinin kullanımını sonlandırmada önemli faktörlerdir. Aynı zamanda, bazı çalışmalarda, doza bağlı pregabalin kullanımı, hastalarda periferik ödem ve kilo vermeye neden olmuştur. Bu olguda, önceden pregabalin kullanan hastanın ilaç dozunda bir artış yapıldıktan sonra oluşan işitme kaybını sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Antikonvülzan ilaçlar, işitme kaybı; nöropatik ağrı; pregabalin.


Resul Yılmaz, Şeyda Türk, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun. A probable case of pregabalin - related reversible hearing loss. Ağrı. 2020; 32(2): 103-105

Corresponding Author: Resul Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.